3 maj 2024

Stencoolt utflyktsmål

Destination: Lundaberget, Vekerum, Blekinge. Fem stenar i en formation. En sten för varje gubbe. Här samlades fem folkskollärare från trakten och bildade Sveriges första folkskollärarförening en augustikväll 1838.

Nu vill vi tipsa om Lundberget i Vekerum som ett utflyktsmål. En vacker och historisk plats där stenarna symboliserar bildandet av den första fackliga organisationen för lärarkåren den 26 augusti 1838, och starten för lärarnas enande. Det blev Sveriges första folkskollärarförening som senare blev Lärarförbundet och Lärarstiftelsen.

För en starkare yrkeskår
Varför de fem folkskollärarna träffades just på Lundaberget är oklart. Kanske gav den vidunderliga utsikten insikter. Syftet med föreningen var närmare och bättre samverkan mellan lärarna. Tankar kring en medborgarskola, en gemensam bottenskola, var stark på 1800-talet. Yrkesutvecklingen i kåren, pedagogik och metodik var andra viktiga frågor som diskuterades, precis som idag.

Som hugget i sten
Folkskollärarna och initiativtagarna den där augustikvällen på Lundaberget var Sven Rosenberg, Per Paulsson, Johan Jakob Holmberg, Gumme Håkansson och Gumme Olsson Wikander. Den senare förstod tidigt symbolvärdet av deras möte. Därför lät han resa de fem stenarna på krönet av kullen och ristade in grundarnas namn.

Så hittar du dit
Sedan 1932 ägs och förvaltas platsen av Lärarstiftelsen. Den är nu uppröjd efter höststormarna och en ny skylt har satts upp. Men det kan vara lite knepigt att hitta dit. Först ska du förstås till Blekinge och Vekerum. Kommer du sedan från Klavavägen är det skyltat. Från Vekerumsvägen kör man söderut, över järnvägen och efter cirka 300 meter ser du skylten. Då har du Lundaberget väster om vägen. Använder du GPS är koordinaterna: WGS 84: N 56° 10.505′, E 14° 46.693′