2 oktober 2023

Vinnarna satsar på Shakespeare

Grattis till Anna Persson och hennes tre kollegor som får Stora läspriset för sina läsfrämjande insatser i årskurs 7–9 på Ekens skola i Stockholm. Prispengarna på 150 000 kronor kommer både eleverna och Shakespeare till godo.

Lärarna Anna Persson, Hanna Forsberg, Cecilia Lindberg och skolans bibliotekarie Åsa Kullander tar hem Stora läspriset i ålderskategorin unga och vuxna 13–25 år. De jobbar på Ekens skola i Hammarby sjöstad i Stockholm, som har cirka 450 elever.

Koncentrerad ämnesinlärning
Den stora satsningen på läsning startade när skolan började med ämnesveckor. Det innebär att eleverna fokuserar på ett teoretiskt ämne i veckan: svenska, engelska, matematik, NO eller SO. Varje ämneslärare undervisar en klass i samma klassrum under en hel vecka, totalt blir det 17–18 lektioner.
– Det innebär att vi kan jobba med skönlitteratur på ett djupare plan under en hel vecka.
Vi läser en bok varje svenskvecka som vi skriver om och diskuterar kring, berättar svenskläraren Anna Persson.

Boken som diskussionsunderlag
Veckans skönlitterära bok är noga utvald med hjälp från skolans bibliotekarie Åsa Kullander. Boken handlar om visst ämnesområde, det kan vara jämställdhet, minoritetsspråk eller förintelsen. Hbtq-veckan är ett annat exempel på ett återkommande tema. Utifrån ämnet får eleverna skrivuppgifter och diskuterar allt från rasism till sexism till diskriminering och samhällsutveckling. Högt och lågt, från då till nu, olikheter, likheter och orättvisor.
– På så sätt knyter vi ihop skönlitteraturen med både aktuella ämnen och med de centrala kunskapskraven, säger Anna Persson.
Eleverna får även träffa författare, poeter, se teaterpjäser och filmer som är kopplade till det aktuella ämnet.

Gott resultat och bra betyg
Fokuset på läsning har gett resultat. Förutom de gemensamma böckerna läser eleverna också på egen hand.
– Eleverna tycker att det är kul att läsa. De går självmant till biblioteket och läser även hemma. Det har väckt läslust. Eleverna förstår att de kan utveckla sig själva genom att läsa skönlitteratur, säger Anna Persson.
Arbetssättet har också gett goda betyg. Nu senast hade 97,5 procent av skolans 9:or godkända betyg och 100 procent av eleverna kom in på gymnasiet. Ändå tror inte Anna Persson att skolans arbetssätt med ämnesveckor är avgörande för resultatet.
– Det viktiga är att ledaren inspirerar och entusiasmerar eleverna till att tänka och känna. Och att alltid välja böcker som du själv tycker är bra.

Prispengarna går till Shakespeare
Stora läspriset är nyinstiftat från och med i år och Anna Persson och hennes kollegor är jätteglada över priset.
– Ofta jobbar vi på i det tysta och ser resultat först efter tre år. Det är långa projekt. Därför är det extra kul att vi uppmärksammas för vårt jobb.
Prissumman på 150 000 kronor ger många möjligheter och alternativ. På önskelistan finns både mer och fler böcker, teaterbesök och kanske en resa, men inget är bestämt och klart ännu. Däremot är det solklart vad som gäller för det fortsatta arbetet.
– Vi ska inte ändra på någonting. Vi ska bara utveckla sättet att arbeta ännu mer. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra för pengarna men en Shakespeare-vecka blir det, det har vi i alla fall bestämt.

Stora läspriset kategori 13-25 år

VINNARNA AV STORA LÄSPRISET i kategorin unga och vuxna 13–25 år finns på Ekens skola i Stockholm och heter: Åsa Kullander, Hanna Forsberg, Cecilia Lindberg och Anna Persson.

ANNA PERSSONS BÄSTA TIPS för att öka läslusten:

 • Välj alltid böcker som du själv tycker är bra och som kan diskuteras på djupet.
 • Läs högt. Eleverna gillar högläsning och det ger en bra introduktion av en bok.
 • Utveckla och samarbeta med skolbiblioteket.
 • Få med föräldrarna som läsande förebilder.

TRE FÄLLOR att undvika för att få barn och unga att läsa mer. Se Anna Persson i  SVT:s inslag

FYRA BÖCKER som är bra och ger intressanta diskussionsämnen:

 • ”Ett hål om dagen” av Louis Sachar
 • ”Möss och människor” av John Steinbeck
 • ”5768 visningar på Youtube” av Ralf Novák-Rosengren och Anita Santesson
 • ”Frankensteins monster”av Mary Shelley

KORT OM STORA LÄSPRISET 2023

 • Stora läspriset är nyinstiftat och ett samarbete mellan Lärarstiftelsen och Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB.
 • Sammanlagt delas 300 000 kronor ut fördelat på två olika grupper i två olika ålderskategorier: för arbete med barn 0–12 år och unga och vuxna 13–25 år. Varje grupp får 150 000 kronor vardera. Gruppen måste bestå av minst två personer och minst en måste vara legitimerad lärare.
 • Stipendiet delas ut för att utveckla redan pågående projekt (inte för arbeten som redan har genomförts).
 • Man kan inte söka stipendiet. En expertgrupp utser stipendiaterna.
 • Stora läspriset delades ut på Bokmässan i Göteborg den 29 september 2023.
 • Priset kommer även att delas ut under 2024.