Frågor och svar (FAQ)2023-11-13T10:56:38+01:00

Frågor & svar

Allt om stipendier för lärare

Var kan jag som lärare söka stipendier?2023-11-13T12:15:55+01:00

Du kan söka stipendier hos Lärarstiftelsen. Det finns nio olika stipendier för lärare och forskare inom det utbildningsvetenskapliga området.
Här hittar du alla stipendierna

Vilka stipendier har Lärarstiftelsen?2024-03-15T13:02:33+01:00

Lärarstiftelsen har stipendier för dig som är lärare och söker kompetensutveckling eller vill utveckla din undervisning. I förlängningen vill vi bidra till kårens kunnande och utveckling. Sju av stipendierna kan du söka. Ett stipendium kan du nomineras till, ett annat utser sina stipendiater.

Stipendium som du kan söka:
Hem- och konsumentkunskap
Innovativt lärande
Ledarskapsstipendium
Lärare skriver
Skolornas Fredspris
Skrivarinternat för forskarstuderande
Teknik och ekonomi
Tillfälligt ekonomiskt stöd för lärare
Årets Lärarförfattare

Stipendium som du kan få men inte söka:
Lärarstiftelsens forskarpris
Stora läspriset

Hur och när ansöker jag om ett stipendium?2024-03-08T13:52:38+01:00

Du söker stipendiet på Lärarstiftelsens webb, via en länk som går till Apply. Du legitimerar dig med BankID. Alla stipendier har olika ansökningstider. Titta vad som gäller för det stipendium som du är intresserad av.

Det blev ett tekniskt fel när jag ansökte. Hur gör jag nu?2023-11-11T17:46:37+01:00

Försök gärna igen eller kontakta info@lararstiftelsen.se

Jag har inte fått någon bekräftelse på min ansökan. Hur vet jag att den har kommit fram?2023-11-11T17:46:43+01:00

Du ser en bekräftelse i själva webbläsaren efter det att du skickat iväg din ansökan. Om du inte får det så kontakta info@lararstiftelsen.se

Kan jag komplettera min ansökan i efterhand?2023-11-11T17:46:48+01:00

Nej, när ansökan är inskickad är den stängd.

Vem/vilka bestämmer om jag får ett stipendium eller inte?2023-11-11T17:46:59+01:00

Det är Lärarstiftelsens styrelse som utser stipendiaterna.

Vilka krav ställs på mig när jag har fått ett stipendium?2023-11-11T17:47:05+01:00

Du ska använda stipendiet till det som stipendiet är avsett för. Återrapporteringen till Lärarstiftelsen ska ske inom given tidsram, oftast ett år.

Vad händer om jag inte kan genomföra mitt stipendiearbete?2023-11-11T17:47:12+01:00

Då ska stipendiet återbetalas inom ett år. Kontakta info@lararstiftelsen.se så får du hjälp med det.

Kan jag överklaga om jag inte fått ett stipendium?2023-11-11T17:49:29+01:00

Nej, Lärarstiftelsens styrelse är den enda instans som kan besluta i frågan.

Varifrån kommer pengarna som Lärarstiftelsens delar ut i stipendier?2023-11-13T12:16:53+01:00

Pengarna kommer från de stiftelser och fonder som vi förvaltar.
Läs mer om oss och vad vi förvaltar

Allt om Lärarstiftelsen

Vad är Lärarstiftelsen?2023-11-11T17:50:20+01:00

Lärarstiftelsen är en fristående organisation som har fokus på lärarnas kompetensutveckling och pedagogisk forskning. Stiftelsen delar ut bland annat ut stipendier till lärare och forskare och ger ut en vetenskaplig tidskrift: Forskning om undervisning och lärande.
Läs mer om oss

Hur är Lärarstiftelsen organiserade?2023-11-11T17:50:16+01:00

Idag är vi organiserade med en styrelse som beslutande organ. Det finns också ett kansli som leds av generalsekreterare Malin Tufvesson och som ansvarar för och sköter stiftelsens dagliga arbete.
Läs mer om styrelsen
Kontakta oss

Är Lärarstiftelsen en politisk eller facklig organisation?2024-06-11T16:28:36+02:00

Lärarstiftelsen bildades 1967 för att förvalta tillgångarna från SAF, Sveriges allmänna folkskollärareförening. SAF är en av många föregångare till det som idag är Sveriges Lärare. Lärarstiftelsen är en helt egen obunden organisation som varken är politisk eller facklig. Lärarstiftelsen och Sveriges Lärare har däremot flera beröringspunkter och samarbetsprojekt.
Läs mer om oss och vår historia

När bildades Lärarstiftelsen?2023-11-11T17:50:36+01:00

Lärarstiftelsen bildades 1967. Uppdraget var då att förvalta tillgångarna från SAF, Sveriges allmänna folkskollärareförening. SAF i sin tur bildades redan 1880. Redan från starten ägnade sig SAF åt skolans utveckling, läraryrket och undervisningen.
Läs mer om oss och vår historia

Fler frågor och svar

HAR DU FLER FRÅGOR och funderingar som du behöver svar på?
Kontakta oss gärna!

HEJ LÄRARE! Vi vill bidra till att du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Det handlar om kompetensutveckling och stipendier som du kan söka. Det handlar också om pedagogisk forskning som du kan ha användning för i din vardag.
Läs mer om hur vi kan hjälpa dig
Här hittar du alla stipendier

HÅLL DIG UPPDATERAD. I våra sociala kanaler påminner vi om när det är dags att söka stipendier, publiceras rapporter och bjuder in till seminarium. Följ oss gärna här:

Till toppen