Skrivarinternat för forskarstuderande

SKRIVARINTERNAT FÖR FORSKARSTUDERANDE. Är du forskarstuderande, licentiat eller doktor med fokus på skola, undervisning eller lärande. Vill du ha ostörd skrivtid? Då är detta stipendium något för dig! Med stipendiet får du sammanhängande skrivtid på Fjällgården i Åre och möjlighet till utbyte med andra som forskar.

STIPENDIET INNEBÄR att du som blir antagen får plats på ett skrivarinternat i 10 dagar. I stipendiet ingår kost och logi på Fjällgården samt ett resebidrag på 1 000 kronor. En av professorerna från Sveriges Lärares vetenskapliga råd finns på plats delar av vistelsen för reflektion och samtal. Stipendiet är ett samarbete mellan Lärarstiftelsen och Sveriges Lärare. 

URVALSKRITERIER för bedömning och beslut är ämnets bidrag till lärarprofessionens utveckling och forskningens kvalitet. Vid konkurrens om platserna premieras sökande som ej tilldelats skrivarstipendium tidigare. Du kan dock beviljas stipendium vid ett tillfälle som doktorand och vid ett tillfälle som nydisputerad. Skrivarstipendierna delas ut en gång per år.

0 kr
per stipendiat och år delas ut i form av ett ledarskaps- eller mentorprogram.

Kortfattat om stipendiet:

  • OMFATTNING:
  • 10 dagar.
  • TID:
  • Nästa ansökningsperiod öppnar i april 2025.
  • ANSÖKNINGSPERIOD:
  • 1–15 april 2024.
    • BEHÖRIGHET:
    • Forskarstuderande, licentiat eller doktor och medlem i Sveriges Lärare. För licentiater och doktorer ska examen ha avlagts före ansökan eller högst fem år före sista ansökningsdag.