Lärare skriver

VILL DU HÖRAS OCH SYNAS I SKOLDEBATTEN? Vill du förändra bilden av läraryrket? Då ska du söka stipendiet Lärare skriver. Stipendiet omfattar kurs och resa, mat och husrum. Kursen hålls en sommarvecka varje år på folkhögskolan Biskops Arnö och leds av en kunnig kursledare. Sommaren 2023 är det vecka 30, 24–28 juli.

VI TAR AVSTAMP I DIN YRKESROLL som lärare och vad du själv vill skriva om. Formen får du själv komma fram till: debattartikel, krönika eller kanske en essä. Vi diskuterar saker som berättarteknik, stil och ton, avgränsning. Vi läser och analyserar andras texter. Du får naturligtvis tid att arbeta med din egen text. Allt under ledning av Anders Sundelin, en erfarna kursledare och författare.

ANSÖKAN FÖR 2024 ÖPPNAR 1 NOVEMBER. Sista ansökningsdag är 7 januari, 2024. Senast den 31 mars kommer du att få svar om du har antagits. Du som har lärarexamen och som är yrkesverksam som lärare, förskollärare eller arbetar som lärare i fritidspedagogik är välkommen att söka.

VI VILL ATT DU SKA HÖRAS. Syftet med kursen är att du ska få bra verktyg som ger dig en självklar röst i det offentliga samtalet. Vi vill ge dig en möjlighet att delta i debatten och skriva olika typer av texter med utgångspunkt från dina erfarenheter, din yrkesroll och från skolans värld. På så sätt kan du bidra till en mer nyanserad bild av en yrkeskår som tar ett stort ansvar för lärandet i våra skolor, varje dag. I förlängningen handlar det förstås om att stärka lärarprofessionen. Att ta kontroll av beskrivningen av skolans viktiga och samhällsnyttiga roll och att se till att den utvecklas i rätt riktning. Som vi lärare vill. Som du vill.

ANSÖKAN

är tyvärr nu stängd.

1 nov, 2023

öppnar ansökan.

0 JAN 2023
är sista ansökningsdag.
0 JAN 2022
är sista ansökningsdag.

4,9

KURSBETYG
2022

Kortfattat om 2024 års stipendium:

  • OMFATTNING:
  • Fem dagars skrivarkurs som täcker kostnaderna för kurs, resa, mat och husrum.
  • TID:
  • En sommarvecka, vilken ej bestämt än.
  • ANSÖKNINGSPERIOD:
  • 1 november 2023–7 januari 2024.
  • ANTAGNING:
  • Beslut meddelas senast den 31 mars 2024.
  • BEHÖRIGHET:
  • Yrkesverksamma lärare, förskollärare och lärare i fritidspedagogik. Lärarexamen krävs.

Kursledare

ANDERS SUNDELIN har tidigare lett skrivarkursen. Han är reporter och författare till böcker om alltifrån Afghanistan till Falun, spionen Wennerström och konsten att berätta en historia.
Läs mer om Anders Sundelin

Möt de skrivsugna stipendiaterna

SOMMARSKOLA för skrivsugna lärare. Träffa några av de stipendiater som var på en veckas skrivarkurs på Biskops Arnö, sommaren 2022.

”Det ligger en enorm kraft i att formulera tanken. Läraryrkets glädje och utmaningar lyser genom alla texter från Lärare skriver. Vi erbjuder en unik sommarkurs som lyfter och gör lärares röster hörda i samhällsdebatten. Och att få läsa våra stipendiaters texter i DN debatt, SvD Brännpunkt eller i Lärarnas tidning är alltid lika roligt. Då har vi verkligen gett lärarnas röster en skjuts framåt och mera utrymme.”

EVA-LIS SIRÉN, ORDFÖRANDE LÄRARSTIFTELSEN, GÄSTAR SKRIVARKURSEN PÅ BISKOPS ARNÖ