Lärare skriver

VILL DU HÖRAS OCH SYNAS I SKOLDEBATTEN? Vill du förändra bilden av läraryrket? Då ska du söka stipendiet Lärare skriver. Stipendiet omfattar kurs och resa, mat och husrum. Kursen hålls en sommarvecka varje år på folkhögskolan Biskops Arnö och leds av en kunnig kursledare. Sommaren 2024 är det vecka 26, 24–28 juni.

VI TAR AVSTAMP I DIN YRKESROLL som lärare och vad du själv vill skriva om. Formen får du själv komma fram till: debattartikel, krönika eller kanske en essä. Vi diskuterar saker som berättarteknik, stil och ton, avgränsning. Vi läser och analyserar andras texter. Du får naturligtvis tid att arbeta med din egen text. Allt under ledning av Håkan Söderberg, en erfaren kursledare och skribent.

ANSÖKAN FÖR 2024 ÖPPNAR 1 NOVEMBER. Sista ansökningsdag är 7 januari, 2024. Senast den 31 mars kommer du att få svar på om du har antagits. Du som har lärarexamen och som är yrkesverksam som lärare, förskollärare eller lärare på fritidshem är välkommen att söka.

VI VILL ATT DU SKA HÖRAS. Syftet med kursen är att du ska få bra verktyg som ger dig en självklar röst i det offentliga samtalet. Vi vill ge dig en möjlighet att delta i debatten och skriva olika typer av texter med utgångspunkt från dina erfarenheter, din yrkesroll och från skolans värld. På så sätt kan du bidra till en mer nyanserad bild av en yrkeskår som tar ett stort ansvar för lärandet i våra skolor, varje dag. I förlängningen handlar det förstås om att stärka lärarprofessionen. Att ta kontroll av beskrivningen av skolans viktiga och samhällsnyttiga roll och att se till att den utvecklas i rätt riktning. Som vi lärare vill. Som du vill.

ANSÖKAN

är tyvärr nu stängd

31 MARS, 2024

får du som sökt senast besked

0 JAN 2023
är sista ansökningsdag.
0 JAN 2022
är sista ansökningsdag.

4,9

KURSBETYG
2022

Kortfattat om 2024 års stipendium:

  • OMFATTNING:
  • Fem dagars skrivarkurs som täcker kostnaderna för kurs, resa, mat och husrum.
  • TID:
  • Vecka 26, 24–28 juni, 2024.
  • ANSÖKNINGSPERIOD:
  • 1 november 2023–7 januari 2024.
  • ANTAGNING:
  • Beslut meddelas senast den 31 mars 2024.
  • BEHÖRIGHET:
  • Yrkesverksamma lärare, förskollärare och lärare i fritidspedagogik. Lärarexamen krävs.

Kursledare

HÅKAN SÖDERBERG leder skrivarkursen. Han är skribent och frilansjournalist och har varit lärare på Poppius journalistskola och på Biskops Arnö. Han har bred erfarenhet som reporter och redaktionschef från bl.a. Aftonbladet, Dagbladet i Sundsvall och Länstidningen i Östersund.

Möt de skrivsugna stipendiaterna

SOMMARSKOLA för skrivsugna lärare. Träffa några av de stipendiater som var på en veckas skrivarkurs på Biskops Arnö, sommaren 2023.

”Det ligger en enorm kraft i att formulera tanken. Läraryrkets glädje och utmaningar lyser genom alla texter från Lärare skriver. Vi erbjuder en unik sommarkurs som lyfter och gör lärares röster hörda i samhällsdebatten. Och att få läsa våra stipendiaters texter i DN debatt, SvD Brännpunkt eller i Lärarnas tidning är alltid lika roligt. Då har vi verkligen gett lärarnas röster en skjuts framåt och mera utrymme.”

EVA-LIS SIRÉN, ORDFÖRANDE LÄRARSTIFTELSEN, GÄSTAR SKRIVARKURSEN PÅ BISKOPS ARNÖ