Lärare skriver 2023

GLADA OCH NÖJDA stipendiater på Biskops Arnö under vecka 30. Stående från vänster: Clara Lindqvist, Johanna Söderholm, Karin Häggström, kursledare Anders Sundelin, Åsa Wessand, Hanna Fjeld och Victor Powers. Sittande från vänster: Anneli Olsson, Maria Agdler, Carin Bergsten, Therese Pettersson, Susanne Sundin och Eva Forsell.

Lärare skriver i korthet

LÄRARE SKRIVER är ett stipendium som omfattar en veckas skrivarkurs, resa, kost och logi. Den hölls under vecka 30 på folkhögskolan Biskops Arnö. Totalt var det 15 kursdeltagare som fick vägledning i sitt skrivande.

4,9

KURSBETYG
2022

KURSLEDARE var reportern och författaren Anders Sundelin

VILL DU SÖKA till nästa års Lärare skriver? Läs mer om kursen och hur du söker

Möt några av stipendiaterna