Skolornas Fredspris

VILL NI UTVECKLA SKOLANS DEMOKRATIARBETE? Då ska ni söka till Skolornas Fredspris. Priset är ett kunskapslyft för högstadie- och gymnasieskolor där både elever och personal kan fördjupa sig i frågor om mänskliga rättigheter, fred, medmänsklighet, civilkurage, intolerans och normer. Priset delas ut årligen och innefattar utbildningar för både elever och lärare och ett stipendium för en utbildningsresa.

VARJE ÅR UTSES tre finalister som får skräddarsydda utbildningsinsatser för hela skolan under det kommande läsåret. Lärarna på skolorna erbjuds också att delta i ett lärarnätverk som fortsätter efter läsårets slut. Vinnande skola får dessutom ett resestipendium på 50 000 kronor till en av Förintelsens minnesplatser med utbildning före, under och efter resan tillsammans med utbildade pedagoger.

MÅLET MED PRISET är att utbilda unga till reflekterande och empatiska medmänniskor och att träna dem till att bli ansvarsfulla samhällsmedborgare. Och att föra förintelseöverlevaren Emerich Roths (1924–2022) budskap vidare till nästa generation, för ett mer fredligt och demokratiskt samhälle.
Bakom priset och projektet står den ideella föreningen Fredens Hus, Emerichfonden och Lärarstiftelsen.

ANSÖKAN görs via Skolornas Fredspris från 5 mars till och med 5 maj. I ansökan ska det framgå hur skolan arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter idag: behov och identifierade utvecklingsområden, hur skolan tänker kring att inkludera alla i arbetet och motivering till varför ni ska vinna priset. Skolornas Fredspris innebär ett förpliktigande och ansvar för skolan att genomföra ett aktivt arbete under det kommande läsåret.
De tre finalisterna presenteras i juni och prisutdelning sker på Bok- och biblioteksmässan 2024 i Göteborg.
Ansök och läs mer hos Skolornas Fredspris
Har du frågor? Mejla: nominera@skolornasfredspris.se

0 MAJ 2024
är sista ansökningsdag.

INITIATIVTAGARE till Skolornas fredspris är förintelseöverlevaren Emerich Roth (1924–2022). Priset är ett samarbete mellan Fredens Hus, Emerichfonden och Lärarstiftelsen.
Läs mer om priset Skolornas fredspris
Samarbetspartners förutom Lärarstiftelsen:
Emerichfonden
Fredens Hus