Nyheter2020-10-29T10:38:35+01:00

Nyheter

Från riksdagsseminarium och rapportsläpp: Varför gillar inte unga att läsa?

19 mars 2021|

”VI VUXNA MÅSTE VISA större nyfikenhet på vad barn läser, inte bara uppmana dem att läsa”. Det var en av slutsatserna som kom fram när representanter för lärarkåren, läsrörelse och politik samlades för att tillsammans diskutera en av vår tids stora utmaningar: varför unga inte gillar att läsa. Under seminariet presenterades också rapporten Ett läsvänligt land, om utmaningarna kring ungas läsning i Sverige.

Högre särskilt stipendium 2020

28 september 2020|

HÖGRE SÄRSKILDA STIPENDIUM har 2020 tilldelats professor Ingrid Carlgren och professor Pernilla Nilsson. Stipendiet är på 20 000 kr ur Anna och Per Borghs testamentsfond, och är det stipendium som Lärarstiftelsen delar ut som premierar insatser för läraryrket. Båda får det med motiveringen: för framgångsrika insatser inom forskning och utredning inom det pedagogiska området i Sverige.

Nytt nummer av ForskUL ute nu

26 juni 2020|

NYTT NUMMER AV FORSKUL Behöver du något att läsa i hängmattan? Lärarstiftelsen föreslår det rykande färska numret av ForskUL, forskningstidsskriften om undervisning och lärande! I detta nummer kan du läsa om hur en TIG-svets ska läggas och hur man kan utveckla undervisningen kring detta. Och vad innebär en interaktiv skrivtavla för läs-och skrivundervisningen egentligen? Och hur ser den matematiska kunskapsutvecklingen ut för barn från fem år fram till de startar förskoleklass?

Till toppen