Innovativt lärande

HEJ ALLA PEDAGOGISKA INNOVATÖRER! Har du och dina kollegor en ny idé om lärandet i skolan, kanske har ni banbrytande tankar som kan utveckla elevernas kunskaper och undervisningen? Behöver ni ekonomiskt stöd för att genomföra ett sådant projekt? I så fall är stipendiet Innovativt lärande något för er. Ansökan öppnar den 1 februari 2024.

DU SÖKER TILLSAMMANS med en eller fler lärarkollegor. Stipendiet ges till projekt- eller utvecklingsarbete där ni tillsammans utvecklar er undervisning. Arbetet ska lyfta och utveckla lärandet hos barn, ungdomar eller vuxna.

STIPENDIET KAN GE EKONOMISKT STÖD upp till 150 000 kronor. Det ger dig och dina kollegor möjlighet till att ta tjänstledigt, antingen enstaka dagar eller gå ner i tid under en period. Bidraget kan också användas till erfarenhetsutbyte med andra kollegor eller till exempel för att starta ett nytt nätverk. Observera att Lärarstiftelsen endast i undantagsfall beviljar stipendier för resor och regelrätt fortbildning. Innovativt lärande är alltså inget resestipendium. Materialkostnader förutsätter vi att skolan står för. Stipendiet är skattefritt och beviljat stipendium betalas till av er angivet bankkonto.

ANSÖKAN är öppen 1 februari–31 mars, 2024. Senast den 30 juni 2024, får ni besked om ni har fått stipendiet. Vi vill att ert arbete ska komma flera till del. Under projektets gång vill vi därför få möjlighet att filma och intervjua er samt att ni skriver en kort rapport på en till två A4-sidor som lämnas till Lärarstiftelsen efter avslutat arbete.

1 FEB 2024

öppnar ansökan.

0 kr
kan delas ut till samarbetsprojekt.

30 juni, 2024

får ni som sökt senast besked.

Kortfattat om stipendiet:

 • ANSÖKNINGSPERIOD:
 • 1 februari–31 mars 2024.
  • ANSÖKAN:
  • Ansökan är nu stängd. Ni som har sökt får besked senast 31 juni.
  • BEHÖRIGHET:
  • Yrkesverksamma och behöriga lärare och förskollärare. Examen och lärarlegitimation krävs.
  • SUMMA:
  • Upp till 150 000 kronor kan delas ut till två eller flera personer som söker tillsammans. Sökt belopp ska preciseras och motiveras.
  • RAPPORTERING:
  • En kortfattad rapport på 1–2 sidor A4-sidor, lämnas till Lärarstiftelsen efter avslutat arbete. Vi vill också få möjlighet att intervjua er under projektets gång.

Så förbereder du dig

FÖRBERED DIG INNAN DU SÖKER. Rent tekniskt och praktiskt måste du fylla i hela ansökan på en och samma gång. Men det kan vara bra att kolla in frågorna i förväg innan du sätter igång med ansökan.

Bra att veta innan du söker

 • ANSÖKAN ÄR UPPDELAD I TVÅ DELAR, i två olika ansökningsformulär. Det första ska innehålla uppgifter om projektdeltagarna och ska fyllas i av alla. Det andra ska innehålla projektbeskrivningen och fylls i av projektansvarig. Använd avsedda formulär när du söker. Vi kan dessvärre inte hantera ansökningar som skickas till oss via post eller e-post.
 • EN RAPPORT ska lämnas ett halvår efter avslutat arbete. Lärarstiftelsen vill gärna publicera resultatet av projektet i digitala- och sociala kanaler tillsammans med era namn och bilder.

 • ÅTERBETALNING blir aktuellt om projektarbetet inte genomförs. Stipendium utgår inte heller till aktiviteter som redan har ägt rum, före beslut om beviljande.
 • PERSONUPPGIFTER som ni måste ange vid ansökan är bara till för att vi enklare ska kunna administrera ansökningarna och tilldelningen av stipendium. Uppgifter kommer inte lämnas ut till någon utanför Lärarstiftelsen.