Innovativt lärande

HEJ ALLA PEDAGOGISKA INNOVATÖRER! Har du och dina kollegor en ny idé om lärandet i skolan, kanske har ni banbrytande tankar om helt ny undervisningsmetod? Behöver ni ekonomiskt stöd för att genomföra ett sådant projekt? I så fall är stipendiet Innovativt lärande något för er. Nästa års ansökan öppnar 17  januari 2022.

DU SÖKER TILLSAMMANS med en eller fler lärarkollegor. Stipendiet ges till projekt- eller utvecklingsarbete där ni tillsammans jobbar fram nya pedagogiska undervisningsmetoder. Arbetet ska lyfta och utveckla lärandet hos barn, ungdomar eller vuxna.

STIPENDIET GER EKONOMISKT STÖD upp till 100 000 kronor. Det ger dig och dina kollegor möjlighet till att ta tjänstledigt, antingen enstaka dagar eller gå ner i tid under en period. Bidraget kan också användas till erfarenhetsutbyte med andra kollegor eller till exempel för att starta ett nytt nätverk. Observera att Lärarstiftelsen endast i undantagsfall beviljar stipendier för resor och regelrätt fortbildning. Innovativt lärande är alltså inget resestipendium. Materialkostnader förutsätter vi att skolan står för. Stipendiet är skattefritt och beviljat stipendium betalas till av er angivet bankkonto.

NÄSTA ANSÖKNINGSPERIOD öppnar 17 januari 2022. Senast den 30 juni 2022 får ni besked om ni har fått stipendiet. Vi vill gärna att ert arbete ska komma flera till del. Efteråt vill vi därför att ni skriver en kort rapport på en till två A4-sidor alternativt som  ett par blogginlägg om hur arbetet fortskrider.

17 JAN 2022

startar nästa ansökningsperiod.

ANSÖKAN

är nu stängd.

ANSÖKAN 1: DELTAGARE
ANSÖKAN 2: PROJEKT
STIPENDIUM till ett projekt som främjar nya pedagogiska undervisningsmetoder. Upp till 100 000 kronor delas ut.

ANSÖKNINGSPERIODEN är 17 januari–6 mars 2022.

ETT SAMARBETSPROJEKT mellan två eller flera examinerade och yrkesverksamma lärare, förskollärare och/eller lärare i fritidspedagogik.

0 kr
kan delas ut till samarbetsprojekt.

30 juni, 2021

får ni som sökt senast besked.

Kortfattat om stipendiet:

 • SUMMA:
 • Upp till 100 000 kronor som delas ut till två eller flera personer som söker tillsammans.
 • ANSÖKNINGSPERIOD:
 • 17 januari–6 mars, 2022.
 • BEHÖRIGHET:
 • Yrkesverksamma lärare, förskollärare och lärare i fritidspedagogik. Examen krävs.
 • RAPPORTERING:
 • En kortfattad rapport på 1–2 sidor A4-sidor, eller som ett par blogginlägg, lämnas till Lärarstiftelsen efter avslutat arbete.

Så förbereder du dig

FÖRBERED DIG INNAN DU SÖKER. Rent tekniskt och praktiskt måste du fylla i hela ansökan på en och samma gång (det är ett Google-formulär som du dessvärre inte kan lämna mitt i eller komma tillbaka till). Därför kan det vara en bra idé att kolla in frågorna i förväg innan du sätter igång med ansökan.

Bra att veta innan du söker

 • ANSÖKAN ÄR UPPDELAD I TVÅ DELAR, i två olika ansökningsformulär. Det första ska innehålla uppgifter om projektdeltagarna och ska fyllas i av alla. Det andra ska innehålla projektbeskrivningen och fylls i av projektansvarig. Använd avsedda formulär när du söker. Vi kan dessvärre inte hantera ansökningar som skickas till oss via post eller e-post.
 • EN RAPPORT ska lämnas ett halvår efter avslutat arbete. Lärarstiftelsen vill gärna publicera resultatet av projektet i digitala- och sociala kanaler tillsammans med era namn och bilder.

 • ÅTERBETALNING blir aktuellt om projektarbetet inte genomförs. Stipendium utgår inte heller till aktiviteter som redan har ägt rum, före beslut om beviljande.
 • PERSONUPPGIFTER som ni måste ange vid ansökan är bara till för att vi enklare ska kunna administrera ansökningarna och tilldelningen av stipendium. Uppgifter kommer inte lämnas ut till någon utanför Lärarstiftelsen.