Innovativt lärande – ansökning projektbeskrivning

  Projektbeskrivning 2023

  Det här formuläret fylls i av projektansvarig

  Personuppgifter

  Söker tillsammans med

  Vilken ny kunskap önskar ni uppnå?

  Inom vilken verksamhet och vilket eller vilka ämnen ska utvecklingsarbetet genomföras?

  Vilken tidigare forskning finns det på området?

  Vilken koppling finns det till läroplaner och/eller kursplaner?

  Beskriv kort er innovativa idé

  Hur ska utvecklingsarbetet genomföras?

  Inom vilken skolform ska utvecklingsarbetet bedrivas?

  FörskolaGrundskolaFritidsverksamhetGymnasieskolaVuxenutbildningMusik och kulturskolaHögskola, universitetFolkhögskola

  Ange en översiktlig tidsplan för utvecklingsarbetet

  Hur ska utvecklingsarbetet dokumenteras och utvärderas?

  Vad kostar utvecklingsarbetet?

  Beskriv om det finns annan finansiering

  Övrigt

  Jag godkänner att Lärarstiftelsen lagrar de uppgifter jag lämnar i detta formulär för behandling av ansökan och eventuell hantering av beviljat stipendium. För sökande som inte beviljas stipendium kommer uppgifterna att raderas när behandlingen av ansökningarna avslutats. För sökande som beviljas stipendium kommer uppgifterna att lagras i fyra år för uppföljningsändamål. Uppgifterna kommer inte att användas för andra ändamål än vad som här anges. Om du nekar till detta godkännande kommer ansökan inte att kunna behandlas

  Så här behandlar vi dina personuppgifter