Om oss

Lärarstiftelsens finns för att lärare finns. Vår uppgift är att stötta lärarna i deras yrkesroll och yrkesutveckling. Det gör vi genom stipendier, forskning och genom olika typer av projekt. Vi finansierar aktiviteterna med avkastningen från våra tillgångar.

Lärarna har en viktig roll för vår samhällsutveckling. Lärarbristen är ett faktum och lärarkåren och hela skolväsendet figurerar ständigt i samhällsdebatten. Det gör Lärarstiftelsens roll ännu mer betydelsefull; att stötta och bidra till lärarnas utveckling på flera olika plan.

För lärandet – för lärare
Lärarstiftelsen ska stimulera till ny pedagogisk forskning och nytt innovativt lärande. Syftet är att öka den enskilde lärarens kunskaper, som i sin tur gör att hela kårens kompetensutveckling och ställning stärks. I förlängningen handlar det förstås om att bidra till att öka folkbildningen i landet. Vi försöker uppmuntra arbeten som stärker det kollegiala lärandet, arbeten där flera lärarkollegor jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Och när det gäller pedagogiska frågor vill vi gärna uppmärksamma internationella samarbeten.

Några exempel på våra insatser och projekt:

SKOLAN I BILD. Hur ser skolan ut i dag? Tillsammans med Lärarförbundet bjöd vi in Sveriges elever för att illustrera sin bild av skolan. Alla bidragen samlades sedan ihop och blev till en bok med teckningar och foton, funderingar och reflektioner. I samband med projektet anordnades flera kringarrangemang. Läs mer om Skolan i bild

INTERNATIONELLA BARNBOKSDAGEN. Vi för Lärarstiftelsens föregångare, Sveriges allmänna folksskollärarförening, tradition vidare och satsar på projekt som främjar läsandet. Det gör vi bland annat genom att träna läskondis
Delrapport om läsning under pandemin
Lästips från Anne-Marie Körling

UTSTÄLLNINGEN EN SAGOLIK SKOLA. Vi firade folkskolans 175-års jubileum med en sagolik utställning om folkbildning, folkskolans pionjärer och om skolans och läraryrkets utveckling. Utställningen visades på åtta olika museer runt om i landet 2017–2019 och hade över 250 000 besökare. Det blev en sagolik utställning från början till slut

LÄRARSTIFTELSEN GER UT och finansierar böcker och publikationer. Som till exempel boken om folkskolans fader ”Politik & pedagogik: en biografi över Fridtjuv Berg” av Joakim Landahl. I samband med utställningen ”En sagolik skola” kom samlingen ”Sagas sagor”, ett urval av sagor från Sagabiblioteket. I projektet ”Skolan i bild” bad vi eleverna om hjälp att illustrera sin bild av skolan av idag, som sedan blev en bok. Alla böcker och publikationer finns i vår webbutik
TILLSAMMANS med Lärarförbundets vetenskapliga råd och i samarbete med Lärarförlaget ger vi ut forskningstidsskriften Forskning om undervisning och lärande, ForskUL, som lyfter fram forskning om lärande, för lärare. ForskUL

LÄRARSTIFTELSEN har en rad samarbeten och samarbetsprojekt. Som till exempel TAM-arkivet som har digitaliserat Lärarstiftelsens samlingar.
Även Lärarnas historia är ett samarbete mellan flera aktörer. Med hjälp av arkivkällor, artiklar och översikter beskrivs lärarnas historia i Sverige från 1800-talet fram till idag. Här lyfts lärarnas roll och betydelse fram och ger historiskt perspektiv till dagens skoldebatt.

En konstsamling som är guld värd
Lärarstiftelsen har en unik konstsamling. En samling som innehåller verk av Nils Kreuger, Carl Larsson, Johan Tirén och Jenny Nyström med flera. Konstsamlingen har sitt ursprung som undervisningsmaterial för folkskolan. Det var illustrationer som beställdes till de olika jultidningar och barnböcker som gavs ut av Svensk läraretidnings förlag runt förra sekelskiftet. Den konstskatten är idag guld värd, på flera sätt, och något som vi vårdar ömt. Vi har även tillgångar som fastigheter, andra inventarier, arkiv och bibliotek som vi förvaltar väl.

Kort om vår långa historia
Lärarstiftelsen bildades 1967. Uppdraget var att förvalta tillgångarna från SAF, Sveriges allmänna folkskollärareförening. SAF, i sin tur, bildades 1880 och redan från starten ägnade sig åt skolans utveckling, yrket och undervisningen. SAF är en av många föregångare till det som sedan blev Lärarförbundet.

Korta fakta
0 miljoner kr
delades ut i anslag 2020..

VI FÖRVALTAR FÖLJANDE FONDER:

 • Selma Lagerlöfs, Anna Maria Roos och Verner von Heidenstams stiftelse
 • Anna och Per Borghs testamentesfond
 • Alice Tegnérs fond
 • Carl och Constance Thuns fond
 • Emil och Amanda Hammarlunds fond
 • Alfred och Anna Dalins fond
 • Tidningen Hushållslärarens stiftelse
 • TR-fonden
 • RET:s undervisnings- och forskningsstiftelse
 • Stiftelsen P A Norstedt & Söners fond
 • Hjalmar Petré-stiftelsen
 • Ellen Aspelunds fond

VISION: Lärarstiftelsen arbetar för att lärarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i sin egen yrkesutveckling, i yrkets professionalisering och möjligheten att delta i det offentliga samtalet om skolan. Genom stipendier, bokprojekt och utställningar lyfts lärarnas egna yrkesutveckling och skolhistorien fram.
Läs mer om styrelsens fortsatta arbete kring mål och vision

”Lärarstiftelsen har ett fantastiskt uppdrag! Vi både kan och ska stödja folkbildningen, lärarnas yrkesutveckling och den pedagogiska forskningen på skolans område, på så många sätt. Ett stort arbete bedrivs för att utveckla och stimulera läsning genom samarbeten med bland annat Läsrörelsen, Prins Eugens Waldemarsudde, Lärarförbundet och Svenska barnboksinstitutet”

EVA-LIS SIRÉN, ORDFÖRANDE
Läs mer om styrelsens arbete