Om oss

Lärarstiftelsen finns för dig som är lärare. Vi vill att fler lärare ska ha möjlighet att utveckla sig i sitt yrke och vi vill bidra till att stärka professionen i sin helhet. Det gör vi genom att dela ut stipendier, stödja pedagogisk forskning och genom olika typer av samarbeten och projekt.

Lärarna spelar en viktig roll för samhällsutvecklingen. Din insats som lärare är extra betydelsefull i det arbetet och där vill vi finnas för dig. När du ökar din kompetens stärks hela kårens kunskaper och ställning, vilket är bra för både lärare och elever. I förlängningen handlar det om att bidra till att öka folkbildningen i landet.

Lärorika stipendier för lärare
Vi delar ut flera stipendier med avkastningen från tillgångar. En del går till stipendiet Lärare skriver, en skrivarkurs under en sommarvecka på Biskops Arnö. Efter intensiv skrivträning är målet att du som lärare ska ha vässat både dina argument och pennan för att bättre kunna delta i skoldebatten.
Ett annat av våra stora stipendier är innovativt lärande. Där vill vi stötta projekt där du och dina lärarkollegor jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål för att utveckla undervisningen. Till det stipendiet söker vi banbrytande och helt nya undervisningssätt.
Vi har även ett stipendium för lärare som skriver för lärare – Årets Lärarförfattare.

Pedagogisk forskning pågår
Vi ger ut tidskriften Forskning om undervisning och lärande, Forskul, i samarbete med flera forskare. I Forskul publiceras verksamhetsnära forskningsprojekt digitalt, som också diskuteras i en tillhörande podd. Vi delar även ut skrivarstipendier till forskarstuderande i samarbete med Sveriges Lärare. Lärarstiftelsen delar också ut stipendier till forskare som gjort framgångsrika insatser och utredningar inom det pedagogiska området.
Läs mer om vårt arbete med forskning

Vi läser vidare
Vi läser vidare och fortsätter samma goda tradition som vår föregångare, som genomförde Sveriges hittills största lässatsning, Sagabiblioteket, i början av förra seklet.
I samband med internationella barnboksdagen ger vi ut en rapport om läsning, som belyser olika delar av hur Sverige kan bli ett läsvänligt land. Vi stödjer Läsrörelsens upprop Read Hour, en årlig återkommande lästimme som ska locka till läslust.
Läs mer om våra samlade insatser för läsning

Många sagolika samarbeten
Vi samarbetar med Svenska barnboksinstitutet om Sagabiblioteket. I ett forskningsprojekt undersöks betydelsen av Sagabiblioteket, ett bibliotek för barn som startades för över hundra år sedan.
När det gäller utbildningshistoria står vi bakom webben Lärarnas historia tillsammans med Sveriges Lärare, där du kan följa alla tiders lärare genom alla skolformer. Det är ett samarbete med TAM-Arkiv, som bevarar de fackliga organisationernas arkiv.
Våra samarbeten med andra organisationer är ofta många och långa. Men ibland handlar det också om enstaka projekt, som går i linje med vår verksamhet. Ett stort projekt när det gäller utbildningshistoria är utställningen En sagolik skola, som kom till i samband med att folkskolan fyllde 175 år. Det firades med sagolik utställning som turnerade landet runt och berättade om skolans utveckling från 1800-talet fram till idag. Utställningen visades på åtta olika museer under 2017–2019 och flyttar nu permanent till Selma Lagerlöfs Mårbacka.
Läs mer om våra insatser för utbildningshistorien

En konstsamling som är guld värd
Vi har en unik konstsamling som innehåller verk av Nils Kreuger, Carl Larsson och Jenny Nyström med flera. Konstsamlingen har sitt ursprung som undervisningsmaterial för folkskolan. Det var illustrationer som beställdes till de olika jultidningarna och barnböckerna som gavs ut av Svensk läraretidnings förlag runt förra sekelskiftet. Den konstskatten är idag guld värd, på flera sätt, och något som vi vårdar varsamt. Vi har även ett arkiv som vi förvaltar väl.

Kort om vår långa historia fram till idag
Lärarstiftelsen bildades 1967. Uppdraget var att förvalta tillgångarna från SAF, Sveriges allmänna folkskollärareförening. SAF, som i sin tur bildades 1880 och redan från starten ägnade sig åt skolans utveckling, yrket och undervisningen. SAF är en av många föregångare till det som sedan blev Sveriges Lärare.
Idag är vi organiserade med en styrelse och en generalsekreterare, Malin Tufvesson, som ansvarar och sköter stiftelsens dagliga arbete.

Korta fakta
0 miljoner kr
delades ut i anslag 2023.

VI FÖRVALTAR FÖLJANDE FONDER:

 • Selma Lagerlöfs, Anna Maria Roos och Verner von Heidenstams stiftelse
 • Anna och Per Borghs testamentsfond
 • Alice Tegnérs fond
 • Carl och Constance Thuns fond
 • Emil och Amanda Hammarlunds fond
 • Alfred och Anna Dalins fond
 • Tidningen Hushållslärarens stiftelse
 • TR-fonden
 • RET:s undervisnings- och forskningsstiftelse
 • Stiftelsen P A Norstedt & Söners fond
 • Hjalmar Petré-stiftelsen
 • Ellen Aspelunds fond
 • Lärarförbundets stiftelse för att främja och utveckla läraryrket

KONSTEN. Förutom våra fonder så är skön konst en av våra stora tillgångar. Besök vårt sagolika galleri

VISION: Lärarstiftelsen arbetar för att lärarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i sin egen yrkesutveckling, i yrkets professionalisering och möjligheten att delta i det offentliga samtalet om skolan. Genom stipendier, bokprojekt och utställningar lyfts lärarnas egna yrkesutveckling och skolhistorien fram.
Läs mer om styrelsens fortsatta arbete kring mål och vision

”Lärarstiftelsen binder samman lärarnas stolta historia med nutid och framtid genom att inspirera och bidra till utveckling av skolan och lärarprofessionen. Det gör vi bland annat genom den vetenskapliga tidskriften Forskning om undervisning och lärande, genom stipendier och olika spännande projekt.”

MARIA IRVING, ORDFÖRANDE
Läs mer om styrelsens arbete