Alla Lärarstiftelsens stipendier

Lärarstiftelsen finns för dig som är lärare. Vi vill att fler lärare ska ha möjlighet att utvecklas och bidra till att stärka lärarnas yrkesroll. Det gör vi bland annat genom att dela ut stipendier. Stipendierna delas ut från de stiftelser och fonder som vi förvaltar.

Korta fakta
0 miljoner kr
delades ut i anslag 2022.

VI FÖRVALTAR FÖLJANDE FONDER:

 • Selma Lagerlöfs, Anna Maria Roos och Verner von Heidenstams stiftelse
 • Anna och Per Borghs testamentsfond
 • Alice Tegnérs fond
 • Carl och Constance Thuns fond
 • Emil och Amanda Hammarlunds fond
 • Alfred och Anna Dalins fond
 • Tidningen Hushållslärarens stiftelse
 • TR-fonden
 • RET:s undervisnings- och forskningsstiftelse
 • Stiftelsen P A Norstedt & Söners fond
 • Hjalmar Petré-stiftelsen
 • Ellen Aspelunds fond
 • Lärarförbundets stiftelse för att främja och utveckla läraryrket

Kort om våra stipendier

Redaktör Amanda Hammarlund (1854–1935)
VI VILL ATT DU SOM LÄRARE SKA HÖRAS, synas och nå ut. Vi vill stötta nya pedagogiska grepp, nya kreativa idéer och hjälpa dig med utvecklas i din lärarroll. Här har vi samlat de stipendier som vi kan erbjuda.
VAD? Stipendium för framgångsrik forskning eller utredning inom det pedagogiska området, nationellt eller internationellt, som gynnar lärarkåren.
HUR OCH FÖR VEM? Du kan inte söka stipendiet. Lärarstiftelsens styrelse utser stipendiaterna.
Läs mer om stipendiet

VAD? Stipendium till ett projekt som främjar nya pedagogiska undervisningsmetoder inom hem- och konsumentkunskap. Upp till 25 000 kronor delas ut.
NÄR? Ansökan är öppen 1 september – 15 oktober, 2023. Beslut om tilldelning meddelas senast 20 december, 2023.
FÖR VEM? För lärare i hem- och konsumentkunskap.
Läs mer om stipendiet

VAD? Stipendium till ett projekt som främjar nya pedagogiska undervisningsmetoder. Upp till 100 000 kronor delas ut.
NÄR? Ansökan är öppen 1 februari–30 mars, 2024. Beslut om tilldelning meddelas i juni, 2024.
FÖR VEM? Ett samarbetsprojekt mellan två eller flera examinerade och yrkesverksamma lärare, förskollärare och/eller lärare i fritidspedagogik.
Läs mer om stipendiet

VAD? Två stipendier delas ut varje år för att stötta fackliga ordföranden i deras fortsatta utveckling som ledare.
HUR? Stipendiaterna får vidareutveckla sig i sin ledarroll genom ledarskaps- och mentorprogrammen ALEX eller IRMA.
FÖR VEM? För lärare med erfarenhet som fackliga ordföranden. Stipendiet går inte att söka, det delas ut av Sveriges Lärare.
Läs mer om stipendiet

VAD: Ett stipendium i form av en dem dagars skrivarkurs. På kursen får du hjälp med att utveckla och omvandla dina yrkeserfarenheter från skolans värld till olika typer av texter. Resa, mat och husrum ingår.
NÄR: Sommarkursen är en sommarvecka 2024. Ansökningsperioden till 2024 års stipendium är 1 november 2023–7 januari 2024.
VAR: Kursen hålls på folkhögskolan Biskops Arnö utanför Bålsta. En kunnig kursledare och skribent från skolan kommer att leda kursen.
Läs mer om stipendiet
VAD? Ett forskarstipendium som innebär ostörd skrivtid på Fjällgården i Åre.
NÄR? Stipendiaterna får 10 dagars vistelse på ett skrivarinternat 25/9–4/10, 2023.
FÖR VEM? För forskarstuderande, licentiater eller doktorander med inriktning på skola, undervisning och lärande.
Läs mer om stipendiet
VAD? Stipendium för projekt som främjar ungas läsförmåga indelat i två ålderskategorier. Sammanlagt delas 300 000 kronor ut.
HUR? Det delas ut till pågående läsprojekt. En expertgrupp utser stipendiaterna som presenteras på Bokmässan i Göteborg den 29 september.
FÖR VEM? Det delas ut till två grupper om minst två personer, varav minst en ska vara legitimerad lärare.
Läs mer om stipendiet
VAD? Stipendium till ett projekt som främjar nya pedagogiska undervisningsmetoder inom ekonomi och teknik. Upp till 100 000 kronor delas ut.
NÄR? Ansökan är öppen 1 februari–31 mars, 2024. Beslut om tilldelning meddelas i juni 2024.
FÖR VEM? Ett samarbetsprojekt mellan två eller flera yrkeslärare på gymnasiet eller vuxenutbildningen, högstadielärare, studie- eller yrkesvalsvägledare.
Läs mer om stipendiet
VAD? Ett stipendium på 75 000 kronor som ger möjlighet till ett fokuserat skrivande, ett bokkontrakt och professionell coachning under skrivprocessen – från idé till färdig bok.
HUR? Den kommande boken ska vara en lärorik bok för lärare – en bok där du delar med dig av dina kunskaper inom valfritt pedagogiskt område.
NÄR? Du kan skicka in ett synopsis fram till den 6 augusti. Vem som får stipendiet avgörs på Bokmässan i Göteborg den 29 september.
Läs mer om stipendiet