Alla Lärarstiftelsens stipendier

Lärarstiftelsen finns för dig som är lärare. Vi vill att fler lärare ska ha möjlighet att utvecklas och bidra till att stärka lärarnas yrkesroll. Det gör vi bland annat genom att dela ut stipendier. Stipendierna delas ut från de stiftelser och fonder som vi förvaltar.

Korta fakta
0 miljoner kr
delades ut i anslag 2022.

VI FÖRVALTAR FÖLJANDE FONDER:

 • Selma Lagerlöfs, Anna Maria Roos och Verner von Heidenstams stiftelse
 • Anna och Per Borghs testamentsfond
 • Alice Tegnérs fond
 • Carl och Constance Thuns fond
 • Emil och Amanda Hammarlunds fond
 • Alfred och Anna Dalins fond
 • Tidningen Hushållslärarens stiftelse
 • TR-fonden
 • RET:s undervisnings- och forskningsstiftelse
 • Stiftelsen P A Norstedt & Söners fond
 • Hjalmar Petré-stiftelsen
 • Ellen Aspelunds fond
 • Lärarförbundets stiftelse för att främja och utveckla läraryrket

Kort om våra stipendier

Redaktör Amanda Hammarlund (1854–1935)
VI VILL GE DIG SOM ÄR LÄRARE ELLER SKOLFORSKARE större möjligheter att utvecklas, synas och höras. Vi vill stötta nya pedagogiska grepp och kreativa idéer samt bidra till att du får möjlighet att utvecklas i din lärar- eller forskarroll. Här har vi samlat de stipendier som vi kan erbjuda.

VAD? Stipendium till ett projekt som främjar nya pedagogiska undervisningsmetoder inom hem- och konsumentkunskap. Upp till 30 000 kronor delas ut.
NÄR? Stipendiet delades ut hösten 2023. Nästa ansökan öppnar  hösten 2026. Till dess hänvisar vi till Innovativt lärande.
FÖR VEM? För lärare i hem- och konsumentkunskap.
Läs mer om stipendiet

VAD? Stipendium till ett projekt som främjar nya pedagogiska undervisningsmetoder. Upp till 150 000 kronor delas ut.
NÄR? Ansökan är öppen 1 februari–31 mars, 2024. Beslut om tilldelning meddelas i juni, 2024.
FÖR VEM? Ett samarbetsprojekt mellan två eller flera examinerade och yrkesverksamma lärare, förskollärare och/eller lärare i fritidspedagogik.
Läs mer om stipendiet

VAD? Två stipendier delas ut varje år för att stötta fackliga ordföranden i deras fortsatta utveckling som ledare.
HUR? Stipendiaterna får vidareutveckla sig i sin ledarroll genom ledarskaps- och mentorprogrammen ALEX eller IRMA.
FÖR VEM? För lärare med erfarenhet som fackliga ordföranden. Stipendiet går inte att söka, det delas ut av Sveriges Lärare.
Läs mer om stipendiet

VAD? Ett stipendium i form av en dem dagars skrivarkurs. På kursen får du hjälp med att utveckla och omvandla dina yrkeserfarenheter från skolans värld till olika typer av texter. Resa, mat och husrum ingår.
NÄR? Sommarkursen är 24–28 juni,  2024. Ansökningsperioden till 2024 års stipendium är 1 november 2023–7 januari 2024.
VAR? Kursen hålls på folkhögskolan Biskops Arnö utanför Bålsta. En kunnig kursledare och skribent från skolan kommer att leda kursen.
Läs mer om stipendiet

VAD? Pris till forskare för framgångsrika insatser inom det pedagogiska området, som har betydelse för undervisningens utveckling och/eller lärarkåren. Prissumman är 100 000 kronor och priset delas ut varje år.
HUR OCH FÖR VEM? Du kan inte söka men nominera kandidater till priset 1 mars–30 april. Därefter utser Lärarstiftelsens vetenskapliga råd en eller två pristagare under hösten.
Läs mer om stipendiet

VAD? Fredspris i form av ett kunskapslyft för hela skolan som ger utbildning och ett resebidrag på 50 000 kronor.
NÄR? Ansökningsperiod 5 mars–5 maj. Prisutdelning på Bokmässan i Göteborg i höst.
FÖR VEM? För högstadie- och gymnasieskolor, både för elever och lärare.

Läs mer om stipendiet

VAD? Ett forskarstipendium som innebär ostörd skrivtid på Fjällgården i Åre.
NÄR? Stipendiaterna får 10 dagars vistelse på ett skrivarinternat 23 september–2 oktober, 2024. Ansökan var öppen 1–15 april, 2024. Nästa ansökningsperiod öppnar i april 2025.
FÖR VEM? För forskarstuderande, licentiater eller doktorander med inriktning på skola, undervisning och lärande.
Läs mer om stipendiet

VAD? Stipendium för projekt som främjar ungas läsförmåga indelat i fyra ålderskategorier. Sammanlagt delas 600 000 kronor ut.
HUR? Det delas ut till pågående läsprojekt. En expertgrupp utser stipendiaterna som presenteras på Bokmässan i Göteborg i september. Du kan nominera kandidater tom 29 februari, 2024.
FÖR VEM? Det delas ut till fyra grupper om minst två personer, varav minst en ska vara legitimerad lärare.
Läs mer om stipendiet

VAD? Stipendium till ett projekt som främjar nya pedagogiska undervisningsmetoder inom ekonomi och teknik. Upp till 150 000 kronor delas ut.
NÄR? Ansökan är öppen 1 februari–31 mars, 2024. Beslut om tilldelning meddelas i juni 2024.
FÖR VEM? Ett samarbetsprojekt mellan två eller flera yrkeslärare på gymnasiet eller vuxenutbildningen, högstadielärare, studie- eller yrkesvalsvägledare.
Läs mer om stipendiet

VAD? Möjlighet att söka stöd för dig om behöver tillfälligt ekonomiskt stöd.
NÄR? Du kan söka stipendiet när som helst, men det betalas bara ut en gång per år och per person.
FÖR VEM? För lärare och grundlärarstuderande som är ekonomiskt behövande utifrån Skatteverkets definition.
Läs mer om stipendiet

VAD? Ett stipendium på 75 000 kronor som ger möjlighet till ett fokuserat skrivande, ett bokkontrakt och professionell coachning under skrivprocessen – från idé till färdig bok.
HUR? Den kommande boken ska vara en lärorik bok för lärare – en bok där du delar med dig av dina kunskaper inom valfritt pedagogiskt område.
NÄR? Du kan skicka in ett synopsis fram 1 april–4 augusti, 2024. Vem som får stipendiet avgörs på Bokmässan i Göteborg i september.
Läs mer om stipendiet