Innovativt lärande: hem- och konsument­kunskap

VI HAR ETT SÄRSKILT STIPENDIUM för dig som jobbar med innovativt lärande inom hem- och konsumentkunskap. Du kan söka stipendiet själv eller tillsammans med en eller flera kollegor för ett utvecklingsprojekt. Projektet ska vara knutet till hem- och konsumentkunskap och de tidigare hushållsämnena. Stipendiet ges till projekt- och utvecklingsarbete där ni utvecklar undervisningsmetoder som ska lyfta och utveckla barns-, ungdomars- och vuxnas lärande.

STIPENDIET GER EKONOMISKT STÖD upp till 25 000 kronor. Det ger dig och dina kollegor möjlighet till att ta tjänstledigt, antingen enstaka dagar eller gå ner i tid under en period. Bidraget kan också användas till erfarenhetsutbyte med andra kollegor eller till exempel för att starta ett nytt nätverk. Observera att Lärarstiftelsen endast i undantagsfall beviljar stipendier för resor och regelrätt fortbildning. Innovativt lärande Hem- och konsumentkunskap är alltså inget resestipendium. Materialkostnader förutsätter vi att skolan står för. Stipendiet är skattefritt och beviljat stipendium betalas till av er angivet bankkonto.

DETTA STIPENDIUM kan sökas vart tredje år. Nästa ansökningsperiod öppnar 1 september 2026. Yrkesverksamma lärare med lärarexamen är välkomna att söka. Beslut om tilldelning meddelas senast den 20 december samma år ansökan sker. Vi vill gärna att ert arbete ska komma flera till del. När arbetet är klart vill vi därför att ni skriver en rapport på en till två A4-sidor och skickar till Lärarstiftelsen.

ANSLAGEN KOMMER FRÅN tidningen ”Hushållslärarens Stiftelse” som ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom hushållsundervisningen. Tidningen ”Hushållsläraren” gavs ut av Hushållslärarnas Riksförening 1965–1990. Under åren 1916–1965 hette tidningen ”Skolkökslärarinnornas tidning”.

1 SEPT 2026

öppnar ansökan.

0 kr
kan delas ut till projekt.

Kortfattat om stipendiet:

 • BEHÖRIGHET:
 • Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma lärare med lärarexamen.
 • SUMMA:
 • Upp till 25 000 kronor delas ut till en person, eller två eller flera personer som söker tillsammans.
 • ANSÖKNINGSPERIOD:
 • Vart tredje år. Nästa gång är 1 september–15 oktober 2026.
 • BESLUT:
 • Meddelas senast 20 december samma år ansökan sker.
 • RAPPORTERING:
 • En rapport på 1–2 sidor A4-sidor lämnas till Lärarstiftelsen efter avslutat arbete.

Så förbereder du dig

FÖRBERED DIG INNAN DU SÖKER. Rent tekniskt och praktiskt måste du fylla i hela ansökan på en och samma gång. Men det kan vara bra att kolla in frågorna i förväg innan du sätter igång med ansökan.

Bra att veta innan du söker

 • DU ANSÖKER via två separata digitala ansökningsformulär. Det första ska innehålla uppgifter om projektdeltagarna och ska fyllas i av alla. Det andra ska innehålla projektbeskrivningen och fylls i av projektansvarig. Använd avsedda formulär när du söker. Vi kan dessvärre inte hantera ansökningar som skickas till oss via post eller e-post.
 • EN RAPPORT ska lämnas ett halvår efter avslutat arbete. Lärarstiftelsen vill gärna publicera resultatet av projektet i digitala- och sociala kanaler tillsammans med era namn och bilder.

 • ÅTERBETALNING blir aktuellt om projektarbetet inte genomförs. Stipendium utgår inte heller till aktiviteter som redan har ägt rum, före beslut om beviljande.

 • PERSONUPPGIFTER som ni måste ange vid ansökan är bara till för att vi enklare ska kunna administrera ansökningarna och tilldelningen av stipendium. Uppgifter kommer inte lämnas ut till någon utanför Lärarstiftelsen.