Forskare påverkar

VAR MED OCH PÅVERKA samhällsdebatten om skolan! Är du forskare och vill nå ut med din forskning till en bredare publik? I så fall ska du söka det här stipendiet. Det kommer att ge dig kunskap om forskningskommunikation ur ett samhällsperspektiv. Du kommer att få hjälp med att vässa dina argument, utveckla ditt skrivande och få individuell coachning.

STIPENDIET ÄR UTFORMAT som en kurs, där tolv forskare får chansen till individuell handledning i att skriva debattartiklar utifrån sin forskning och kunskap om skolan. Kursen innefattar en fysisk kursdag, två individuella coachningstillfällen, följt av ett gemensamt reflektionstillfälle. PR-byrån Westander håller i kursen. Du kan söka kursen 1 september–31 oktober.

0 kr
kan delas ut till projekt.

Kortfattat om stipendiet:

 • OMFATTNING:
 • En fysisk kursdag som följs upp av två individuella coachningstillfällen och ett gemensamt digitalt reflektionstillfälle.
 • TID:
 • Kursen hålls under våren 2025. Den fysiska kursdagen äger rum den 6 februari 2025.
 • PLATS:
 • I Stockholm och digitalt.
 • ANSÖKNINGSPERIOD:
 • 1 september–31 oktober.
 • ANSÖKAN:
 • Ansök via vårt ansökningssystem Apply (länkpil och länk till www.apply.se/lararstiftelsen).
  Beslut meddelas senast den 20 december 2024.
 • KRAV:
 • Att du har disputerat inom ett område som är skolrelaterat och att du bedriver ett aktivt forskningsarbete som har nära koppling till skolans verksamhet.
 • RAPPORTERING:
 • Under kursen skrivs en debattartikel som, efter publicering i media, också skickas in till Lärarstiftelsen. Artikeln kan komma att publiceras på Lärarstiftelsens webbplats.

KURSEN hålls under våren nästa år och är ett samarbete med PR-byrån Westander