Hantering av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss på Lärarstiftelsen. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter och därför har vi en policy kring den hanteringen.

Syftet med policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och varför. Policyn utgår från den gällande dataskyddsförordningen, GDPR.

Personuppgifter som vi hanterar
Lärarstiftelsen vill stärka lärarnas profession, utveckling och främja pedagogisk forskning. Det gör vi bland annat genom utdelning av stipendier. Insamling av personuppgifter sker i samband med ansökan om ett stipendium. De personliga uppgifterna behövs för att kunna ha kontakt med dig som stipendiat, för registrering och behandling av ansökan, för eventuell tilldelning och utbetalning av stipendium. Det handlar om:

  • Namn, adress, telefonnummer och mejladress
  • Personnummer
  • Kontouppgifter
  • Arbetsgivare och arbetsplats

Dina uppgifter i säkert förvar
Vi har olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. Endast behöriga personer, som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter, har tillgång till dina personuppgifter. Personlig information lagras på servrar i en säker miljö.

Så länge sparas dina uppgifter
Vi har utarbetade rutiner för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt och vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna slutföra vårt arbete.

Så delar vi uppgifter med andra parter
För att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag kan vi behöva dela dina personuppgifter med andra parter som vi samarbetar med. I de fallen har vi ett avtal med den partnern som reglerar personuppgiftsansvaret. Till exempel om du söker stipendiet ”Lärare skriver” så behöver Biskops Arnö dina uppgifter för registrering och logi under skrivarveckan.

Mer information

OM DU HAR FRÅGOR om hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har alltid rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har registrerade om just dig.
Kontakta i så fall info@lararstiftelsen.se

VI ANVÄNDER KAKOR eller cookies på vår webbplats för en bättre användarupplevelse.
Läs mer om kakor och cookies