Tillfälligt ekonomiskt stöd för lärare

ÄR DU I BEHOV AV tillfälligt ekonomiskt stöd? Har en oförutsedd utgift dykt upp när ekonomin redan är ansträngd? Då kan vi erbjuda lite hjälp på vägen. Du kan söka stöd hos oss om du är lärare eller grundlärarstuderande och har hamnat i en svår ekonomisk situation. Stödet kan du söka när som helst under året.

DU KAN SÖKA för ändamål som stat och kommun inte kan hjälpa till med, till exempel tandvård, glasögon, rekreation, hushållsutrustning, fritidsaktiviteter eller för tillfällig ekonomisk förstärkning. Förutsättningen är att du är ekonomiskt behövande utifrån Skatteverkets definition.

DET ÄR FRÅN Anna och Per Borgs Testamentsfond och Hjalmar Petrés stiftelse som vi delar ut det här stödet. Vi gör det genom föreningen FVO. Det är också där du söker stödet och kan läsa mer om ansökningskriterierna.
Läs mer om stödet och kriterierna hos FVO
Ansök direkt hos FVO

0 kr
per stipendiat och år delas ut i form av ett ledarskaps- eller mentorprogram.

Kortfattat om stödet:

  • ANSÖKNINGSPERIOD:
  • Du kan söka stödet när som helst på året.
  • ANSÖKNINGSKRITERIER:
  • Lärare eller grundlärarstuderande som är ekonomiskt behövande utifrån Skatteverkets definition. Läs mer om kriterierna hos FVO

FÖRBERED DIG inför din ansökan, som du kan göra både digitalt och på papper. Du måste även styrka din ansökan med bilagor