Innovativa stipendiater

Varje år delar vi ut stipendium till goda idéer och oprövade arbetsmetoder, för att du som lärare ska kunna utveckla undervisningen på ett nytt och innovativt sätt. Under 2023 tilldelades nio projekt stipendiet för Innovativt lärande. Alla är kopplade till inlärning på olika sätt men ämnena skiftar. Det handlar om allt från att stärka arbetet kring skolfrånvaro hos elever med NPF till olika typer av skrivande arbete. AI-relaterade verktyg och digitala verktyg i slöjdämnet är två andra exempel. Totalt delades 620 000 kronor till sammanlagt tjugo stipendiater. Här presenteras några av tidigare års stipendiater och deras arbete.

1 FEB 2024

öppnar ansökan.

0 MARS 2024
är sista ansökningsdag.
Stipendiet i siffror

2023 års stipendium för innovativt lärande delades ut till:

9

OLIKA
PROJEKT

0 kr
delades ut totalt i anslag.

SE VILKA som fick stipendiet Innovativt lärande år för år:
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Några tidigare stipendiaters projekt

ÄNGLANDASKOLAN använder Minecraft i undervisningen som ett av flera lärandeverktyg. Stipendiat 2023.

GRINDEN arbetar med barnens motorik för att utveckla minnet, öka koncentrationen och lägga en grund för läsinlärningen. Stipendiat 2022.