Grattis innovativa lärare 2020

Ett av Lärarstiftelsens största stipendier är Innovativt lärande. Det delas ut årligen i syfte att höja lärarkompetensen och det kollegiala lärandet.  I år har följande personer fått stipendium för spännande projekt:

Raija Törnroos tillsammans med Susanne Killman på Drakenbergsskolan, Västra Frölunda får 64 000 kr för att utveckla kunskapen kring Freinetpedagogiken och kooperativt lärande kan berika varandra i den dagliga pedagogisk verksamheten.

På Dalhems förskolor i Helsingborg vill Karin Jonsson Agardh och Helén Ekberg Witting undersöka hur föräldrar till förskolans barn ser på jämställdhet och detta kan kopplas till förskolans läroplan. För detta projekt får de 42 000 kr.

Lena Lennde tillsammans med Pernilla Hell, Linda Forssén och Mina Anger på Kronan i Trollhättan får 56 000 kr för att utveckla skolans ämnesdidaktiska kollegium och därigenom utveckla organisationens förhållningssätt till lärande.

Inger Lignell får tillsammans med Johanna Haskett på Albäcksskolan i Hultsfred 52 000 kr för ett främjande och förebyggande projekt i matematik i åk 1- 9.

Therese Wettler och Irina Sadakova, som båda jobbar inom vuxenutbildningen med svenska som andra språk i Sundbybergs kommun, får 70 000 kr för att utveckla individanpassningen av modellen Öppen klass.

På Uppsala gymnasiesärskola Fyris jobbar Gerd Stenlid och Eva Dahne. De får 70 000 kr för att utveckla kunskapen och användandet av avancerade IT-system inom musikskapande.

Åsa Öystilä tillsammans med Solveig Parviainen och Therese Broström, fritidshemsutvecklare i Luleå kommun får 48 000 kr från RET-fonden för att utveckla kompetensen kring upplevelsebaserat lärande kopplat till teknik.

Lycka till önskar Lärarstiftelsen! Vi vill tacka alla sökande för många fina och spännande ansökningar!

Nästa års stipendieansökan öppnar i februari, 2021.

Martina Mälarstedt 11 maj 2020

PRESSKONTAKT:
Martina Mälarstedt, administratör,
0703-70 16 64.