14 juni, 2024

Maria Irving tar plats som ny ordförande för Lärarstiftelsen

INTERVJU. Med ett starkt engagemang för utbildning har Maria Irving blivit en central figur inom svensk skola. Som nyvald ordförande för Lärarstiftelsen, kombinerar hon  erfarenheten som gymnasielärare i svenska och historia med sin bakgrund som lärarfacklig ledare

I denna intervju delar Maria med sig av sina visioner och tankar om sitt nya uppdrag och de utmaningar och möjligheter som väntar. Vi pratar om varför hon valde läraryrket, vad som driver hennes engagemang för lärarprofessionens utveckling och vad hon hoppas uppnå.

Grattis till uppdraget, hur känns det?
– Jag ser verkligen fram emot att leda Lärarstiftelsen under de kommande fyra åren. I Lärarstiftelsens nya styrelse finns gedigen erfarenhet av läraryrket och stort engagemang för professionsutveckling och jag är hedrad över att få leda styrelsens arbete.
Tillsammans kommer vi att arbeta för att stärka lärarprofessionens möjligheter att utvecklas och ta del av relevant undervisningsrelaterad forskning. Jag övertygad om att vi kan göra skillnad för lärare runt om i Sverige

Du arbetar ju själv som gymnasielärare i svenska och historia. Vad är det bästa med det?
Eleverna! Inget slår känslan av aha-upplevelser i klassrummet, när elever får syn på ett orsakssamband i historia eller hittar läsglädjen. Läraryrket är omväxlande och lärorikt. Det finns alltid något nytt att upptäcka tillsammans med eleverna.

Finns det något som är sämre i ditt yrke?
– Ja, det är ingen hemlighet att förutsättningarna brister. Klasserna är stora och det är svårt att hinna med alla moment i alla kurser och samtidigt ge varje elev det den behöver. Djupa kunskaper och förståelse för sammanhang tar tid att utveckla och tid är en bristvara i skolans värld.

Varför blev du lärare?
– Läraryrket har varit mitt drömyrke sedan barnsben. Läraryrket kombinerar nyfikenhet, intressanta ämnen, vetenskap, ledarskap och mänskliga relationer, en oemotståndlig kombination tycker jag!

Du är vice ordförande i Rådet för professioner i skolväsendet. Berätta mer?
– Jag är starkt engagerad i frågor som rör utbildningsvetenskap, forskning och professionsutveckling för lärare. Det är en röd tråd i flera av mina uppdrag. I Rådet för professioner i skolväsendet, har jag fått bidra i den process som ska leda till ett nationellt professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer.

Varför behöver lärare stärkas och professionen utvecklas?
– Lärare är skolans viktigaste resurs och skolan är avgörande för våra barns utbildning och deras möjligheter att växa upp till delaktiga samhällsmedborgare vilket i sin tur är viktigt för att värna demokratin. Läraryrket har ett komplext yrkesansvar och ett stort kompensatoriskt uppdrag i ett samhälle som drar isär.
Våra föregångare har i alla tider arbetat för att stärka lärarprofessionen och dess autonomi, ett ansvar som vi yrkesverksamma lärare av idag bär vidare. Med en stark lärarprofession i ryggen får lärare bättre förutsättningar att göra skillnad för våra barn och elever.

Du har tidigare varit förste vice ordförande inom lärarfacket. Vika erfarenheter tar du med dig till Lärarstiftelsen?
– Det är tydligt att lärares förutsättningar och lärarprofessionens utveckling hänger samman. I över tjugo år har jag jobbat med dessa frågor ur ett lärarfackligt perspektiv, vilket övertygat mig om att professionens utveckling är avgörande för att stärka lärares ställning.
Nu ser jag fram mot att få arbeta med lärarprofessionens viktiga frågor från en annan vinkel än tidigare, och på så sätt få fortsätta bidra till att utveckla skolan.

Med dig i styrelsen har du ett erfaret gäng lärare och ledare från utbildningssektorn. Vad är det första ni ska göra?
– Lärarstiftelsen är i en expansions- och utvecklingsfas, så vårt första steg blir att se hur vi kan göra vår verksamhet än mer träffsäker och relevant för lärare runt om i Sverige.

Vad vill du uppnå under dessa fyra år?
– Jag vill se tydliga steg mot en utvecklad lärarprofession där vetenskap och beprövad erfarenhet får ta större plats i det dagliga samtalet lärare emellan.

Men först väntar en skön sommar, vad ska du göra?
– I sommar ska jag umgås med familjen, koppla av i husvagnen, läsa massor och odla min trädgård.

Fakta om Maria Irving

Yrke: Gymnasielärare i svenska och historia på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg, vice ordförande vid Högskolan Kristianstad samt vice ordförande i Rådet för professioner i skolväsendet. Tidigare 1:e vice ordförande för Sveriges Lärare.

Uppväxt: Maria är uppvuxen utanför Halmstad, men flyttade till Malmö för att läsa till lärare och har bott mer än halva sitt liv i Skåne.

Familj: Make, tre söner och en katt.

Fritidsintressen: Trädgård, inredning och litteratur

LÄRARSTIFTELSENS NYA STYRELSE

  • Maria Irving: Gymnasielärare, ordförande.
  • Ann-Charlotte Eriksson: Gymnasielärare, vice ordförande.
  • Alicia Eriksson: Speciallärare, specialpedagog, förskollärare och grundskollärare, ledamot i Rådet för professioner i skolväsendet.
  • Johanna Jaara Åstrand: Grundskollärare, vice ordförande i Education International samt tidigare förbundsordförande för Sveriges Lärare.
  • Jacob Möllstam: Grundskollärare, tidigare ordförande för Lärarförbundet student.
  • Terje Adkins: Bildlärare och ämneslärare i historia, tidigare ledamot i förbundsstyrelsen för Sveriges Lärare.
  • Robin Smith: Gymnasielärare, 1:e vice ordförande för Sveriges Lärare.