Läsning

Vi läser vidare och fortsätter på samma goda tradition som vår föregångare, Sveriges allmänna folkskollärarförening. De genomförde Sveriges hittills största lässatsning, Sagabiblioteket, i början av förra seklet. Nu gör vi läsfrämjande insatser för att lyfta frågan på den politiska dagordningen. Vi ger ut rapporter om läsning, samarbetar med Läsrörelsen om Read Hour och har instiftat Expertrådet för läsning. Här kan du läsa vidare om våra lässatsningar.

RÅD & WEBB | EXPERTRÅDET FÖR LÄSNING | 2024

Råd för att stärka ungas läsning

För att främja läsning och för att motverka den nedåtgående trenden gällande ungas läsförmåga har vi, tillsammans med Sveriges Lärare, startat ett expertråd för läsning. Rådet består av lärare, förskollärare och forskare. Syftet är att säkerställa lärarnas expertis i diskussionerna kring hur skolväsendet ska främja läsning. Genom debatt och diskussion ska de fokusera på frågor om hur ungas läsförmåga kan stärkas. På en separat webb har vi skapat ett forum för expertrådet och där du kan följa deras arbete.
Mer om bakgrunden till initiativet
Till Expertrådet för läsning

RAPPORT | ETT LÄSVÄNLIGT HEM | 2023

Så skapar vi läsvänliga hem

För att stoppa lästappet behöver vi sätta större fokus på våra barn och ungdomars fritidsläsning. Det visar vår rapport Ett läsvänligt hem. Föräldrar till ungdomar ser en minskad läslust hos sina barn med stigande ålder. Eftersom inte alla hem har läsande förebilder, gott om böcker och föräldrar med rätt verktyg som kan stödja sina barns läsande, krävs politiska åtgärder i form av:
1. Regeringen bör instifta ett nationellt läsfokusår.
2. Årliga bokpaket till landets ungdomar.
3. Skolbiblioteken måste bemannas med rätt kompetens.
Läs rapporten
Artikel i tidningen Grundskolläraren
Debattartikel i Aftonbladet
Vårt seminarium på Bokmässan

STIPENDIUM | STORA LÄSPRISET | 2023–2024

Stipendiet som ska få unga att läsa

Stora läspriset är ett stipendium på sammanlagt 600 000 kronor som delas ut till lärare som arbetar läsfrämjande med barn och ungdomar. Pengarna ska användas till att utveckla och sprida inspirerande läsprojekt till fler.
Bakom stipendiet står Lärarstiftelsen tillsammans med Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB. Vilka som får stipendiet avgörs en expertgrupp och prisutdelningen sker på höstens Bokmässa i Göteborg. Stipendiet delades ut för första gången 2023 och kommer även att delas ut 2024.
Läs mer om Stora läspriset

RAPPORT | BIBLIOTEKSDÖDEN | 2022

Fakta och konsekvenser av biblioteksdöden

Folkbibliotek och skolbibliotek läggs ner i snabb takt. Och biblioteken är inte bara en källa för gratis läsning, till böcker och informationssökning. De är en mötesplats och kärnan i den läsfrämjande verksamheten som finns i samhället, särskilt för barn och ungdomar.
Med statistik från Kungliga biblioteket och Skolverket presenterar den här rapporten nya fakta om barn och ungas tillgång till, eller brist på, bibliotek i Sverige. Rapporten gräver i statistiken som beskriver biblioteksdöden som råder i landet. Den belyser antalet folkbibliotek men gör även jämförelser när det gäller tillgången till skolbibliotek mellan de fristående skolorna och de kommunala.
Läs rapporten

RAPPORT | ETT LÄSVÄNLIGT LAND | 2021

Hur ökar vi läslusten hos unga?

Lärandet hos unga har debatterats flitigt med allt från dåliga PISA-resultat till att läsandet har fortsatt att minska. Men om vi ska skapa förutsättningar för ett mer läsvänligt samhälle måste vi först skapa oss en bild av nuläget. Hur ser vägen till läsning ut i hemmet och i skolan? Var finns inspirationen? Hur kan vi stötta? Vad finns det för hinder och trösklar? Vad behöver vi göra för att skapa ett läsande land?
Rapporten beskriver hur läsförmåga, läsvanor och läslust ser ut och har utvecklats bland barn och unga de senaste åren. Den är också ett försök till att bidra till en diskussion om vad som krävs för ett läsvänligt samhälle.
Läs rapporten
Läs mer om riksdagsseminariet när rapporten släpptes

RAPPORT | FLER UNGA LÄSER UNDER PANDEMIN | 2020

Läsandet ökar – en positiv effekt av pandemin

Var tredje ungdom läser mer nu än före pandemin, visar en undersökning gjord under 2020. Det är goda nyheter, i en annars nedåtgående trend, när det gällande ungdomar och läsning.
Lärarstiftelsen lät Ungdomsbarometern undersöka hur mycket unga läser, hur de läser och vilka attityder de har till läsning.
Majoriteten av ungdomarna 15–25 år läser mindre än när de gick i fjärde klass. Killar läser betydligt mindre än tjejer, storleken på bostadsorten är en faktor som spelar roll i sammanhanget.
Läs en kort sammanställning av rapporten

UPPROP | READ HOUR | 2022–

Lästimme ska stimulera till läslust

Read Hour är ett upprop för att öka läsandet. Rent faktiskt och praktiskt infaller Read Hour klockan 19.00 den 8 september, samma dag som FN:s läskunnighetsdag. Det är en symbolisk timme för att stimulera lusten till läsandet som återkommer varje år.
Vi stödjer satsningen i samarbete med Läsrörelsen och tillsammans med flera andra aktörer. Det här är början till en internationell rörelse som vi hoppas kommer att växa.
Läs mer om Read Hour
Läs mer om projektet hos Läsrörelsen
Till Read Hours egen webb