Styrelsen

Möt Lärarstiftelsens styrelse, några kompetenta personer med lång erfarenhet inom skolans värld. Vi frågade dem: vilken nytta kan lärare ha av Lärarstiftelsen? Här ser du svaren. Om du har andra frågor når du styrelsen enklast via: info@lararstiftelsen.se.

EVA-LIS SIRÉN
ORDFÖRANDE

EVA-LIS SIRÉN ORDFÖRANDE:

Lärarstiftelsen stöttar dej som är lärare genom stipendier, forskning och olika projekt. Hos oss hittar du en folkbildningsskatt om lärarnas insatser för skolans utveckling genom historien. Du kan söka stipendier från skrivarkurser till yrkesutveckling, läsa forskningstidskriften Forskul eller ge din bild av den svenska skolan i vårt projekt Skolan i bild.

ANN-CHARLOTTE ERIKSSON
VICE ORDFÖRANDE

ANN-CHARLOTTE ERIKSSON VICE ORDFÖRANDE:

Vi lyfter fram vår stolta lärarhistoria! Utifrån den har lärare tagit ett stort ansvar för läraryrkets utveckling, skolans roll och för svensk demokrati. I den andan kan du som lärare få stipendier, ta del av artiklar i forskningstidskriften Forskul och delta i olika arrangemang som Lärarstiftelsen har.

ALICIA ERIKSSON
LEDAMOT

ALICIA ERIKSSON LEDAMOT:

Lärarstiftelsen finns för alla verksamma lärare. Lärarstiftelsens arbete bidrar till aktuell skolutveckling genom pedagogisk forskning och nytt innovativt lärande av lärare för lärare. Lärarstiftelsen belyser och bevarar även ett viktigt historiskt perspektiv på  skola och undervisning.

MARIA RÖNN
LEDAMOT

MARIA RÖNN LEDAMOT:

Lärarstiftelsen binder samman lärarnas stolta historia med nutid och framtid genom att inspirera och bidra till utveckling av skolan och lärarprofessionen. Det gör vi bland annat genom den vetenskapliga tidskriften Forskning om undervisning och lärande, genom stipendier och olika spännande projekt.

KLAS HOLMGREN
LEDAMOT

KLAS HOLMGREN LEDAMOT:

Det som är mest spännande och utmanande är arvet från tidigare generationers lärare. En uppgift som är viktigare än någonsin. Det gäller arbetet, eller kampen, för en likvärdig skola för alla. En skola som bryter de gränser som vårt samhälle skapar mellan människor och grupper. Ett arv som vi ska vara stolta över och där har Lärarstiftelsen har en viktig uppgift att föra vidare.

PER HELLSTRÖM
LEDAMOT

PER HELLSTRÖM LEDAMOT:

Lärarstiftelsen använder lärarnas samlade historia och erfarenhet för att utveckla dagens och framtidens utbildning. Med möjligheter till stipendier och forskning och deltagande i stiftelsens evenemang är vi en viktig part i lärarprofessionens utveckling.

 

FREDRIK SANDSTRÖM
LEDAMOT

FREDRIK SANDSTRÖM LEDAMOT:

Läraren är skolans viktigaste resurs. Lärarstiftelsen synliggör lärarnas historia och stödjer lärarnas utveckling. Lärare kan på olika sätt, genom Lärarstiftelsens stipendier och arrangemang, utveckla undervisningen, skolan och demokratin.

 

ROBERT FAHLGREN
ERSÄTTARE

ROBERT FAHLGREN ERSÄTTARE:

En fantastisk möjlighet till att söka stipendier för lärare i alla skolformer. Stipendier som syftar till att utveckla skolan, undervisningen och yrket. Ett bra exempel är stipendiet för Innovativt lärande.

 

Så jobbar styrelsen

UPPGIFT. Styrelsen förvaltar och vårdar Lärarstiftelsens tillgångar och fördelar avkastningen från de förvaltade stiftelserna. Generalsekreteraren leder verkställandet av styrelsens beslut.

VISION. Lärarstiftelsen ska bidra till att stärka lärarnas professionsutveckling och främja pedagogisk forskning. I det arbetet ska vi vara en innovativ och drivande samarbetspartner.

MÅL. Genom stipendier, projekt och evenemang ska vi bidra till att stödja pedagogisk forskning och att stärka lärarnas yrkesutveckling. Vårt arbete ska göra lärarna mer delaktiga i det offentliga samtalet och öka samhällets kunskaper om lärarnas och skolans betydelse.

FORTSATT ARBETE. Vi ger ut tidskriften Forskul och en forskarpodd. Vi delar ut stipendier, både själva och tillsammans med andra. Vi vårdar också det utbildningshistoriska arvet från Sveriges allmänna folkskollärarförening och gör satsningar för att stimulera till ökad läsning.