Styrelsen

Möt Lärarstiftelsens styrelse, med kompetenta personer med lång erfarenhet inom skolans värld. Vi frågade dem: vilken nytta kan lärare ha av Lärarstiftelsen? Här ser du svaren. Om du har andra frågor når du styrelsen enklast via: info@lararstiftelsen.se.

MARIA IRVING
ORDFÖRANDE

MARIA IRVING ORDFÖRANDE:

Lärarstiftelsen binder samman lärarnas stolta historia med vår nutid och framtid. Genom stipendier, projekt och arrangemang inspirerar vi dig som lärare samtidigt som vårt arbete med lärares forskning och beprövade erfarenhet bidrar till att utveckla undervisningen och skolan. På så sätt stärker vi lärarna och hela lärarprofessionen.

ANN-CHARLOTTE ERIKSSON
VICE ORDFÖRANDE

ANN-CHARLOTTE ERIKSSON
VICE ORDFÖRANDE:

Lärare har sedan folkskolan begynnelse tagit ett stort yrkesansvar. Lärarstiftelsen lyfter fram den stolta historien. Vi lärare fortsätter att ta ett stort ansvar för läraryrkets utveckling, skolans roll och för svensk demokrati. Det vill vi i Lärarstiftelsen stärka. Därför kan du som lärare få stipendier för det du gör i den andan. Du kan också enkelt ta del av forskning för att stärka din yrkesutveckling.

JOHANNA JAARA ÅSTRAND
LEDAMOT

JOHANNA JAARA ÅSTRAND LEDAMOT:

Som lärare bidrar du varje dag till att skriva historia och samtidigt forma framtiden. Genom Lärarstiftelsen har du chansen att ta del av stipendier, relevant forskning, projekt och evenemang som på alla olika sätt stärker professionen och vår gemensamma kunskapsgrund.

TERJE ADKINS
LEDAMOT

TERJE ADKINS LEDAMOT:

Lärarstiftelsen med sitt stolta arv av konst och samlade erfarenheter fyller en viktig funktion för svensk skolutveckling och pedagogisk forskning. Genom projekt och stipendier stärker vi lärarprofessionen och möjliggör för innovativa och engagerade lärare att finna stöd till att förverkliga sina idéer.

ALICIA ERIKSSON
LEDAMOT

ALICIA ERIKSSON LEDAMOT:

Lärarstiftelsen finns för alla verksamma lärare. Lärarstiftelsens arbete bidrar till aktuell skolutveckling genom pedagogisk forskning och nytt innovativt lärande av lärare för lärare. Lärarstiftelsen belyser och bevarar även ett viktigt historiskt perspektiv på skola och undervisning.

JACOB MÖLLSTAM
LEDAMOT

JACOB MÖLLSTAM LEDAMOT:

Lärarstiftelsen är en unik möjlighet för lärare att få stöd och finansiering för att utveckla sin undervisning och genom det också vårt gemensamma yrke. Allt sedan folkskollärarna gick ihop och drev fram en skola som på riktigt var för alla så är det insprängt i vår professionella DNA att inte bara undervisa utan också ta ansvar för att utveckla innehållet vi undervisar om.

ROBIN SMITH
LEDAMOT

ROBIN SMITH LEDAMOT:

Läraryrket är i ständig utveckling men vilar samtidigt på en lång och stolt tradition. Med avstamp i denna tradition erbjuder Lärarstiftelsen möjligheter för dagens lärare att via stipendier, forskning och projekt föra bildningstanken vidare in i framtiden.

MARIA IRVING
ORDFÖRANDE

MARIA IRVING ORDFÖRANDE:

Lärarstiftelsen binder samman lärarnas stolta historia med nutid och framtid genom att inspirera och bidra till utveckling av skolan och lärarprofessionen. Det gör vi bland annat genom den vetenskapliga tidskriften Forskning om undervisning och lärande, genom stipendier och olika spännande projekt.

ANN-CHARLOTTE ERIKSSON
VICE ORDFÖRANDE

ANN-CHARLOTTE ERIKSSON VICE ORDFÖRANDE:

Lärare har sedan folkskolan begynnelse tagit ett stort yrkesansvar. Lärarstiftelsen lyfter fram den stolta historien. Vi lärare fortsätter att ta ett stort ansvar för läraryrkets utveckling, skolans roll och för svensk demokrati. Det vill vi i Lärarstiftelsen stärka. Därför kan du som lärare få stipendier för det du gör i den andan. Du kan också enkelt ta del av forskning för att stärka din yrkesutveckling.

JOHANNA JAARA ÅSTRAND
LEDAMOT

JOHANNA JAARA ÅSTRAND LEDAMOT:

Som lärare bidrar du varje dag till att skriva historia och samtidigt forma framtiden. Genom Lärarstiftelsen har du chansen att ta del av stipendier, relevant forskning, projekt och evenemang som på alla olika sätt stärker professionen och vår gemensamma kunskapsgrund.

TERJE ADKINS
LEDAMOT

TERJE ADKINS LEDAMOT:

Lärarstiftelsen med sitt stolta arv av konst och samlade erfarenheter fyller en viktig funktion för svensk skolutveckling och pedagogisk forskning. Genom projekt och stipendier stärker vi lärarprofessionen och möjliggör för innovativa och engagerade lärare att finna stöd till att förverkliga sina idéer.

ALICIA ERIKSSON
LEDAMOT

ALICIA ERIKSSON LEDAMOT:

Lärarstiftelsen finns för alla verksamma lärare. Lärarstiftelsens arbete bidrar till aktuell skolutveckling genom pedagogisk forskning och nytt innovativt lärande av lärare för lärare. Lärarstiftelsen belyser och bevarar även ett viktigt historiskt perspektiv på skola och undervisning.

JACOB MÖLLSTAM
LEDAMOT

JACOB MÖLLSTAM LEDAMOT:

Lärarstiftelsen är en unik möjlighet för lärare att få stöd och finansiering för att utveckla sin undervisning och genom det också vårt gemensamma yrke. Allt sedan folkskollärarna gick ihop och drev fram en skola som på riktigt var för alla så är det insprängt i vår professionella DNA att inte bara undervisa utan också ta ansvar för att utveckla innehållet vi undervisar om.

ROBIN SMITH
LEDAMOT

ROBIN SMITH LEDAMOT:

Läraryrket är i ständig utveckling men vilar samtidigt på en lång och stolt tradition. Med avstamp i denna tradition erbjuder Lärarstiftelsen möjligheter för dagens lärare att via stipendier, forskning och projekt föra bildningstanken vidare in i framtiden.

Så jobbar styrelsen

UPPGIFT. Styrelsen förvaltar och vårdar Lärarstiftelsens tillgångar och fördelar avkastningen från de förvaltade stiftelserna. Generalsekreteraren leder verkställandet av styrelsens beslut.

VISION. Lärarstiftelsen ska bidra till att stärka lärarnas professionsutveckling och främja pedagogisk forskning. I det arbetet ska vi vara en innovativ och drivande samarbetspartner.

MÅL. Genom stipendier, projekt och evenemang ska vi bidra till att stödja pedagogisk forskning och att stärka lärarnas yrkesutveckling. Vårt arbete ska göra lärarna mer delaktiga i det offentliga samtalet och öka samhällets kunskaper om lärarnas och skolans betydelse.

FORTSATT ARBETE. Vi ger ut tidskriften Forskul och en forskarpodd. Vi delar ut stipendier, både själva och tillsammans med andra. Vi vårdar också det utbildningshistoriska arvet från Sveriges allmänna folkskollärarförening och gör satsningar för att stimulera till ökad läsning.