Stora läspriset

STORA LÄSPRISET är ett nytt stipendium för lärare som jobbar med läsfrämjande åtgärder för barn och unga. Sammanlagt ska 300 000 kronor (!) delas ut. Ja, du läste rätt. Men det ska fördelas på två olika grupper i två olika ålderskategorier: för lärare som arbetar med läsfrämjande insatser för barn 0–12 år och för arbete med unga och vuxna 13–25 år. Varje grupp får 150 000 kronor vardera. Och gruppen måste bestå av minst två personer och minst en ska vara legitimerad lärare.

STIPENDIET DELAS UT för pågående projekt, inte för projekt som redan har genomförts. Arbetet ska bidra till att utveckla barn och ungas läsande i förskola, skola eller i samhället generellt. Prispengarna ska användas för att vidareutveckla och sprida projektet. Det ska handla om att utveckla arbetsmetoder som på ett eller annat sätt gynnar läsning och läsförståelse.

STIPENDIATERNA UTSES av en expertgrupp (du kan alltså inte söka stipendiet). Det är en väl sammansatt grupp om fem personer som är insatta i ämnet men har lite olika inriktning och kompetenser. Vilka som får stipendierna avslöjas på Bokmässan i Göteborg den 29 september, i samband med prisutdelningen.

BAKOM PRISET står Lärarstiftelsen tillsammans med föreningen Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB. Vi har samma strävan att stärka och stötta dig som lärare i din yrkesutveckling. Vi har också ett gemensamt intresse i att öka barn och ungdomars läsförmåga. Därför har vi slagit våra påsar ihop och delar ut Stora läspriset både i år och nästa år, med förhoppningen att de läsfrämjande insatserna kommer eleverna till godo. Och att läslusten ökar.

Mer om stipendiet
0 kr
delas ut fördelat på två stipendiatgrupper.

EXPERTGRUPPEN består av fem yrkeskunniga:

 • Caroline Liberg är juryns ordförande. Hon är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot lär- och läsprocesser vid Uppsala universitet.
 • Fredrik Sandström är svensklärare årskurs 7–9 och styrelseledamot i Lärarstiftelsen.
 • Åsa Warnqvist är chef för Svenska barnboksinstitutet och docent i litteraturvetenskap.
 • Karin Jönsson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet.
 • Katarina Lycken Rüter är gymnasielärare i svenska och religion och författare.

SFUB, Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, har haft läsning i fokus sedan föreningen bildades för över 200 år sedan. Idag är uppdraget att bidra till lärarnas kompetens- och kunskapsutveckling inom pedagogik och forskning, främst genom stipendier för studieresor och konferens- och kursdeltagande. Läs mer

Kortfattat om stipendiet:

 • SUMMA:
 • Sammanlagt delas 300 000 kronor ut, fördelat och indelat i två ålderskategorier: för arbete med barn 0–12 år, för arbete unga vuxna 13–25 år. Varje grupp får 150 000 kronor vardera.
 • BEHÖRIGHET:
 • Delas ut till två grupper om minst två personer, varav minst en ska vara legitimerad lärare.
 • ANSÖKAN:
 • Stipendiaterna utses av en expertgrupp – du kan inte söka stipendiet.
 • TID & PLATS:
 • Priserna delas ut på Bokmässan i Göteborg den 29 september klockan 14.00 på Lärarscenen. Ytterligare stipendium kommer att delas ut under 2024.

Läs mer

LÄS MER om stipendiet i det senast pressmeddelandet

Möt expertgruppen

De som utser stipendiaterna är lärare och forskare och kunniga med fokus på läsning.

Caroline Liberg
juryns ordförande, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot lär- och läsprocesser vid Uppsala universitet.

Fredrik Sandström
svensklärare årskurs 7–9 och styrelseledamot i Lärarstiftelsen.

Åsa Warnqvist
chef för Svenska barnboksinstitutet och docent i litteraturvetenskap.

Karin Jönsson
universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet.

Katarina Lycken Rüter
gymnasielärare i svenska och religion och författare.