Stora läspriset

STORA LÄSPRISET är ett nytt stipendium för lärare som jobbar med att skapa läsengagemang hos barn och unga. Sammanlagt kan 600 000 kronor delas ut. Det fördelas på fyra olika lärargrupper i fyra olika ålderskategorier: för lärare som arbetar med läsfrämjande insatser för barn 0–5 år, 6–11 år, 12–15 år samt för arbete med unga och vuxna 16–25 år. Varje grupp får 150 000 kronor vardera. Och gruppen måste bestå av minst två personer varav minst en ska vara legitimerad lärare.

STIPENDIET DELAS UT för pågående projekt, inte för projekt som redan har genomförts. Arbetet ska bidra till att utveckla barn och ungas läsande i förskola, skola eller i samhället generellt. Prispengarna ska användas för att vidareutveckla och sprida projektet. Det ska handla om att utveckla arbetsmetoder som på ett eller annat sätt gynnar läsning och läsförståelse. Stipendiet innehåller också dokumentation av en forskare som kommer följa stipendiaternas arbete under ett år.

STIPENDIATERNA UTSES av en expertgrupp. Det är en väl sammansatt grupp om fem personer som är insatta i ämnet men har lite olika inriktning och kompetenser. Vilka som får stipendierna avslöjas på Bokmässan i Göteborg, i samband med prisutdelningen.

BAKOM PRISET står Lärarstiftelsen tillsammans med föreningen Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB. Vi har samma strävan att stärka och stötta dig som lärare i din yrkesutveckling. Vi har också ett gemensamt intresse i att öka barn och ungdomars läsförmåga. Därför har vi slagit våra påsar ihop och delar ut Stora läspriset, med förhoppningen att de läsfrämjande insatserna kommer eleverna till godo. Och att läsengagemanget ökar.

0 kr
kan delas ut fördelat på fyra priser.

SFUB, Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, har haft läsning i fokus sedan föreningen bildades för över 200 år sedan. Idag är uppdraget att bidra till lärarnas kompetens- och kunskapsutveckling inom pedagogik och forskning, främst genom stipendier för studieresor och konferens- och kursdeltagande. Läs mer

Kortfattat om stipendiet:

  • SUMMA:
  • Sammanlagt kan 600 000 kronor delas ut, fördelat och indelat i fyra ålderskategorier: för arbete med barn 0–5 år, 6–11 år, 12–15 år och för arbete med unga vuxna 16–25 år. Varje grupp får 150 000 kronor vardera.
  • BEHÖRIGHET:
  • Delas ut till fyra grupper om minst två personer, varav minst en ska vara legitimerad lärare.
  • ANSÖKAN:
  • Stipendiaterna utses av en expertgrupp. Men du kan nominera till priset under perioden 1 december till 29 februari 2024.
  • PRISUTDELNING:
  • Priserna delas ut på Bokmässan i Göteborg.

Läs mer

MER OM 2023 års vinnare

Möt expertgruppen

De som utser stipendiaterna är lärare och forskare och kunniga med fokus på läsning.

Caroline Liberg
juryns ordförande, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot lär- och läsprocesser vid Uppsala universitet.

Fredrik Sandström
svensklärare årskurs 7–9 och styrelseledamot i Lärarstiftelsen.

Åsa Warnqvist
chef för Svenska barnboksinstitutet och docent i litteraturvetenskap.

Karin Jönsson
universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet.

Katarina Lycken Rüter
gymnasielärare i svenska och religion och författare.