4 oktober 2023

Pristagarna sprider läsglädje i glesbygd

Vinnarna av Stora läspriset för barn 0–12 år går till lärarna Katarina Henriksson, Fredrika skola i Åsele, och Josefin Öberg, Trehörningsjöskolan i Örnsköldsvik. Grattis! För prissumman på 150 000 kronor ska de fortsätta sprida läsglädje i glesbygd.

De läsfrämjande insatserna började med Kulturrådets tävling. Då jobbade båda lärarna Katarina Henriksson och Josefin Öberg på Fredrika skola och startade upp projektet som nästan involverade hela bygden.

Hela byn läser
Fredrika skola vann Kulturrådets tävling ”Årets bokväckare” 2022. De hade lyckats få med sig hela Fredrika socken med knappt 300 invånare.
– När vi på Fredrika skola läst böcker har vi ibland delat med oss av det i sociala medier. På så sätt har resten av byn kunnat läsa samma bok samtidigt. Sedan har vi haft avslutning med tipsrunda och fika, berättar Katarina Henriksson.
Och så har arbetet fortsatt. Instagramkontot finns fortfarande kvar och används. I lanthandeln, i lekparken och i en gammal telefonkiosk finns små minibibliotek. Där finns boklådor där man kan ta och byta böcker, både för vuxna och för barn.
– Vi har arbetat läsfrämjande och ökat antalet läsande förebilder rent praktiskt. Nu senast på läskunnighetens dag hade vi Emil-kalas i föreningslokalen, då hade vi ett åldersspann bland deltagarna på 80 år.

Skoldagen börjar med högläsning
Fredrika skola har i dagsläget bara 6 elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Varje skoldag börjar med en kvarts högläsning och därefter får eleverna läsa i sin bänkbok ytterligare en kvart. Eleverna får även läsa högt för barnen i förskolan enligt ett rullande schema. Det är populärt, särskilt bland de elever som själva nyss lärt sig att läsa. I klassrummet har de olika aktiviteter kring läsning, allt från bokgympa till läsbingo. Konstverk, figurer och scenerier skapas efter att de har läst en särskilt inspirerande bok.
– Det positiva är att eleverna har blivit bättre och ivrigare läsare. De tipsar och pratar spontant om böcker med varandra, säger Katarina Henriksson.
Hon ser också förbättringar hos elever med språkstörningar och även att skrivlusten och skrivförmågan har blivit bättre generellt.
– Läsförståelse är grunden för demokratin, för samhället. Kan man inte läsa och skriva har man inte samma möjlighet att bli en fullvärdig samhällsmedborgare.

Biblioteket hotat trots ökad bokutlåning
En gång i veckan besöker eleverna biblioteket. Biblioteksassistent Britt-Marie Arvidsson är också engagerad i läsprojektet, något som Katarina Henriksson tycker är både roligt och viktigt:
– Biblioteket har kunnat mäta att utlåningen av böcker på biblioteket i Fredrika har ökat märkbart sedan vi startade, säger hon och det gäller både barn- och vuxenböcker.
Trots att bokutlåningen har ökat hotas Fredrikas bibliotek av nedläggning från kommunpolitikerna i Åsele, 6 mil bort. Katarina Henriksson vill och ska protestera och hoppas samtidigt att Stora läspriset kan bidra till att politikerna ändrar sina planer.
– Vi är jätteglada att vi har tilldelats Stora läspriset, att vi får uppmärksamhet för vårt arbete här i Norrlands inland.

Läsning och spridning över länsgränserna
Under projektets gång har Katarina Henrikssons kollega, Josefin Öberg, fått nytt jobb på Trehörningsjöskolan i Örnsköldsvik. Men samarbetet fortsätter, både när det gäller läsning och deras klasser emellan. Tillsammans har de även delat med sig av sina erfarenheter till andra lärare och skolor om hur man jobbar läsfrämjande.
För prispengarna finns flera uppslag, fler författarbesök och ambulerande bokcaféer i kranskommunerna.
– Vi vill göra studiebesök och försöka implementera boklådor på arbetsplatser, för att göra det naturligt att läsa en bok på kafferasten. Vi vill öka läslusten i glesbygden överlag och få både stora och små med på tåget.

Stora läspriset kategori 0-12 år

VINNARNA AV STORA LÄSPRISET för barn 0–12 år är lärarna Josefin Öberg och Katarina Henriksson. De fick nästan hela Fredrika socken att läsa genom Instagramkontot: vackboken_fredrika. De har startat ytterligare ett Instagramkonto med syfte att sprida läsglädje i glesbygd: byaboktok.

KATARINA HENRIKSSON TIPSAR om inspirerande böcker upp till årskurs 3:

 • ”Knacka på” av Anna-Carin Tidholm. Att läsa med de yngsta.
 • Böckerna om Plupp av Inga Borg.
 • ”Spöksystrar”, en bokserie av Mårten Melin och Hanna Granlund.
 • ”Ylvania”, en bokserie av Ylva Hällen.
 • Alla böcker av Astrid Lindgren.

KORT OM STORA LÄSPRISET 2023

 • Stora läspriset är nyinstiftat och ett samarbete mellan Lärarstiftelsen och Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB.
 • Sammanlagt delas 300 000 kronor ut fördelat på två olika grupper i två olika ålderskategorier: för arbete med barn 0–12 år och unga och vuxna 13–25 år. Varje grupp får 150 000 kronor vardera. Gruppen måste bestå av minst två personer och minst en måste vara legitimerad lärare.
 • Stipendiet delas ut för att utveckla redan pågående projekt (inte för arbeten som redan har genomförts).
 • Man kan inte söka stipendiet. En expertgrupp utser stipendiaterna.
 • Stora läspriset delades ut på Bokmässan i Göteborg den 29 september 2023.
 • Priset kommer även att delas ut under 2024.