Ledarskapsstipendium

Solveig Paulsson 1932–2015

LEDARSKAPSSTIPENDIUM som ska stötta fackliga ordföranden och deras fortsatta utveckling när det gäller ledarskap. Man kan inte söka stipendiet utan två stipendiater utser årligen av Sveriges Lärare. Stipendiaterna får ett ledarskaps- och mentorprogram som pågår under ett år.

STIPENDIET DELAS UT till lärare som är fackligt engagerade ledare, har erfarenhet som ordförande och vill fortsätta utveckla sin ledarroll. Stipendiet innebär att man antingen får gå ledarskaps- eller mentorprogrammet ALEX, som vänder sig till alla ledare i idéburna organisationer, alternativt IRMA, som riktar sig till kvinnliga ledare. Båda programmen ska ge verktyg för att utvecklas, både på det personliga planet men framför allt i rollen som ledare. Utbildningen omfattar nio kursdagar och ett utvecklingsprogram som man ska jobba med parallellt under ett läsår.

LEDARSKAPSSTIPENDIET INRÄTTADES TILL SOLVEIG PAULSSONS MINNE. Solveig Paulsson var ordförande i Lärarstiftelsen i många år och tidigare förbundsordförande i Sveriges Lärarförbund. För henne var det viktigt att kombinera det professionella läraryrket med fackligt arbete. Hon var starkt engagerad i grundskolans utveckling och frågan om en sammanhållen skola för alla barn och ungdomar. Syftet med stipendiet var att stötta yngre kvinnliga ordföranden i deras fortsatta utveckling, ledarskap och nätverkande. Lärarstiftelsen har sedan fördubblat stipendiet och delar numera ut två stipendium årligen.

0 kr
per stipendiat och år delas ut i form av ett ledarskaps- eller mentorprogram.

Kortfattat om stipendiet:

  • OMFATTNING:
  • Att delta i ledarskaps- och mentorprogram:
    ALEX
    IRMA
  • ANSÖKAN:
  • Stipendiaterna utses av Sveriges Lärare.
  • BEHÖRIGHET:
  • Lärare som är fackliga ledare och har erfarenhet fackligt ordförandeskap.

Läs mer

LÄS MER OM ledarskaps- eller mentorprogrammen:
ALEX
IRMA