Ledarskaps­stipendium

Solveig Paulsson 1932–2015

LEDARSKAPSSTIPENDIUM som ska stötta fackliga ordföranden och deras fortsatta utveckling när det gäller ledarskap. Fackliga ordföranden i Sveriges Lärare kan söka stipendiet. Två stipendiater utser årligen av Sveriges Lärare. Stipendiaterna får ett ledarskaps- och mentorprogram som pågår under ett år.

STIPENDIET DELAS UT till lärare som är fackligt aktiva och engagerade ledare. Den som söker ska vara ordförande i en förening i Sveriges Lärare och vilja fortsätta utveckla sin ledarroll. Stipendiet innebär att man antingen får gå ledarskaps- eller mentorprogrammet ALEX, som vänder sig till alla ledare i idéburna organisationer, alternativt IRMA, som riktar sig till kvinnliga ledare. Båda programmen ska ge verktyg för att utvecklas, både på det personliga planet men framför allt i rollen som ledare. Utbildningen omfattar nio kursdagar och ett utvecklingsprogram som man ska jobba med parallellt under ett läsår.

LEDARSKAPSSTIPENDIET INRÄTTADES från början till Solveig Paulssons minne. Solveig Paulsson var ordförande i Lärarstiftelsen i många år och tidigare förbundsordförande i Sveriges Lärarförbund. För henne var det viktigt att kombinera det professionella läraryrket med fackligt arbete. Syftet med stipendiet var att stötta yngre kvinnliga ordföranden i deras fortsatta utveckling, ledarskap och nätverkande. Lärarstiftelsen har därefter fortsatt med stipendiet och utvecklat det till att omfatta både kvinnor och män och delar numera ut två stipendium årligen.

0 kr
per stipendiat och år delas ut i form av ett ledarskaps- eller mentorprogram.

Kortfattat om stipendiet:

  • ANSÖKAN:
  • Stipendiet söks hos Sveriges Lärare via Portalen för fackligt förtroendevalda under april respektiver september.
  • BEHÖRIGHET:
  • Lärare som är fackligt aktiva och engagerade ledare och ordförande i en förening inom Sveriges Lärare.

Läs mer

LÄS MER OM ledarskaps- och mentorprogrammen:
ALEX och IRMA