Ledarskapsstipendium

Solveig Paulsson 1932–2015

LEDARSKAPSSTIPENDIUM ska stötta fackliga ordföranden och deras fortsatta utveckling när det gäller ledarskap. Man kan inte söka stipendiet, Lärarförbundet utser två stipendiater varje år som får gå ett ledarskaps- och mentorprogram.

STIPENDIET DELAS UT till lärare eller skolledare som är fackligt engagerade ledare och som har erfarenheter som ordförande men som vill fortsätta utveckla sin ledarroll. Stipendiet innebär att man antingen får gå ledarskaps- eller mentorprogrammet ALEX, som vänder sig till alla ledare i idéburna organisationer, alternativt IRMA, som riktar sig till kvinnliga ledare. Båda programmen ska ge verktyg för att utvecklas, både på det personliga planet men framför allt i rollen som ledare. Utbildningen omfattar nio kursdagar och ett utvecklingsprogram som man ska jobba med parallellt under ett läsår.

DET ÄR TILL SOLVEIG PAULSSONS MINNE som stipendiet till kvinnliga ledare inrättades och som finansieras av Lärarstiftelsen. Solveig Paulsson var ordförande i Lärarstiftelsen i många år och tidigare förbundsordförande i Sveriges Lärarförbund. För henne var det viktigt att kombinera det professionella läraryrket med fackligt arbete. Hon var starkt engagerad i grundskolans utveckling och frågan om en sammanhållen skola för alla barn och ungdomar. Syftet med stipendiet är att stötta yngre kvinnliga ordföranden i deras fortsatta utveckling, ledarskap och nätverkande

TVÅ STIPENDIER delas ut varje år för att stötta fackliga ordföranden i deras fortsatta utveckling som ledare.
STIPENDIATERNA får vidareutveckla sig i sin ledarroll genom ledarskaps- och mentorprogrammen ALEX eller IRMA.
FÖR LÄRARE/SKOLCHEFER med erfarenheter som fackliga ordföranden. Stipendiet går inte att söka, det delas ut av Lärarförbundet.
0 kr
per stipendiat och år delas ut i form av ett ledarskaps- eller mentorprogram.

Kortfattat om stipendiet:

  • OMFATTNING:
  • Att delta i ledarskaps- och mentorprogram:
    ALEX
    IRMA
  • ANSÖKAN:
  • Stipendiaterna utses av Lärarförbundet.
  • BEHÖRIGHET:
  • Lärare och skolledare som är fackliga ledare och har erfarenhet fackligt ordförandeskap.

Läs mer

LÄS MER OM ledarskaps- eller mentorprogrammen:
ALEX
IRMA