Forskning i fokus

Vårt uppdrag är att främja forskning om undervisning och lärande och bidra till lärarnas möjlighet att utvecklas. Det gör vi genom:

 • FORSKUL. Tidskriften Forskul, Forskning om undervisning och lärande, ger vi ut i samarbete med flera forskare tre gånger om året. Läs mer

 • PODDEN LÄRARE & FORSKNING. Här kan du lyssna dig till de senast forskningsrönen. Nya avsnitt varje månad. Lyssna och läs mer
 • WEBBEN LÄRARE & FORSKNING. En sajt med vetenskapliga nyheter och kunskap om undervisning. Läs mer
 • STIPENDIUM. Vi har två stipendier för forskare och forskarstuderande.
  Högre särskilt stipendium
  Skrivarinternat för forskarstuderande
 • FORSKNINGSKONVENT. Vi är medarrangörer till Lärarnas forskningskonvent 2024. Läs mer

Vårt uppdrag är att främja forskning om undervisning och lärande och bidra till lärarnas möjlighet att utvecklas. Det gör vi genom:

 • FORSKUL. Tidskriften Forskul, Forskning om undervisning och lärande, ger vi ut i samarbete med flera forskare tre gånger om året. Läs mer

 • PODDEN LÄRARE & FORSKNING. Här kan du lyssna dig till de senast forskningsrönen. Nya avsnitt varje månad. Lyssna och läs mer
 • WEBBEN LÄRARE & FORSKNING. En sajt med vetenskapliga nyheter och kunskap om undervisning. Läs mer
 • STIPENDIUM. Vi har två stipendier för forskare och forskarstuderande.
  Högre särskilt stipendium
  Skrivarinternat för forskarstuderande
 • FORSKNINGSKONVENT. Vi är medarrangörer till Lärarnas forskningskonvent 2024. Läs mer

Mer om våra forskningsinsatser

Forskul – pedagogiska forskningsresultat sedan 2013
I Forskul publiceras verksamhetsnära forskningsprojekt med fokus på lärarnas undervisning. Här kan du som lärare få teoretiska och praktiska redskap i ditt arbete, utvecklade i samverkan med lärare. Sedan 2013 har Forskul varit en vetenskaplig tidskrift där de publicerade artiklarna är granskade enligt ett så kallat peer review-förfarande, expertgranskning. Forskul kommer ut tre gånger om året och redaktionens arbete leds av Inger Eriksson.
Läs mer om Forskul

Podden Lärare & forskning – lyssna på de senaste forskningsresultaten
Tillsammans med Forskul ger vi ut en podd med fokus på lärarnas utmaningar. Vi lyfter fram forskning som görs av lärare och för lärare. Vi fördjupar oss i olika aspekter av undervisningen och elevernas lärande. I varje avsnitt diskuterar forskare och lärare kring en specifik frågeställning och om hur undervisningen kan förbättras i just den frågan. Podden görs av Lärarstiftelsen i samarbete med Sveriges Lärare. Den femtonde varje månad kommer ett nytt avsnitt. Podden leds av Johan Boström som är redaktör.
Läs mer om podden

Webben Lärare & Forskning – en lättillgänglig kraftkälla
Lärare & Forskning är en helt separat sajt med vetenskapliga nyheter om undervisning. Här kan du fördjupa dig i forskningsresultat och ta del av den forskning som görs med och för lärare. Innehållet har ett tydligt fokus på undervisningen och dess utmaningar i skola och förskola. Syftet är att sajten ska vara engagerande, inspirerande och tillgänglig för dig som lärare men även för den breda allmänheten.
Läs mer om webben

Stipendium för framgångsrik forskning
Vi uppmärksammar också forskning genom stipendium. Högre särskilt stipendium är ett stipendium som du kan tilldelas men inte söka. Stipendiet delas ut för framgångsrika forskningsinsatser som är av betydelse för lärarkåren och undervisningens utveckling.
Tillsammans med Sveriges Lärare delar vi ut ett stipendium i form av ett skrivarinternat på Fjällgården i Åre. Stipendiet är till för dig som är forskarstuderande, licentiat eller doktor med fokus på skola, undervisning eller lärande och som behöver ha ostörd skrivtid.
Läs mer om Högre särskilt stipendium
Läs mer skrivarinternat för forskare

Lärarnas forskningskonvent – en mötesplats för forskare och lärare
På Lärarnas forskningskonvent har du möjlighet att fördjupa dig i relevant forskning som är direkt kopplad till utvecklingen av din och din skolas undervisning. Konventet är en mötesplats för dialog och samarbete mellan forskare och lärare.
Lärarnas forskningskonvent arrangeras två gånger per år av Sveriges Lärare, Lärarstiftelsen, Lärarfortbildning. Det första konventet drar igång i Göteborg den 17 juni 2024, då i samarbete med Göteborgs universitet.
Läs mer

Nytt från Lärare & Forskning

Lärare & Forskning Vetenskapliga nyheter för undervisning och lärande