Forskning i fokus

Lärarstiftelsen ska främja pedagogisk forskning och utveckling. Ett uppdrag som ska förbättra lärarnas kunskaper, yrkesutveckling och ställning. Och det gör vi genom stipendier, genom att ge ut en tidskrift och att stödja andra forskningsrelaterade initiativ.

Tidskriften Forskning om undervisning och lärande, ForskUL, ges ut av Lärarstiftelsen i samarbete med flera forskare. Syftet är att lyfta fram forskning om lärande, för lärare. ForskUL finns i digital form och kommer ut två gånger om året och är gratis. Nu finns även den tillhörande podden: Lärare och forskning .

Pedagogiska forskningsresultat sedan 2013
Undervisningen i skolan ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund. I ForskUL publiceras verksamhetsnära forskningsprojekt som har fokus på lärarnas undervisning. Här kan du som lärare få teoretiska och praktiska redskap i ditt arbete, utvecklade i samverkan med och mellan lärare. Sedan 2013 har ForskUL varit en vetenskaplig tidskrift där de publicerade artiklarna är granskade enligt ett så kallat peer review-förfarande, expertgranskning.

Podden: Lärare och forskning
Tillsammans med ForskUL och i samarbete med Sveriges Lärare ger vi ut en podd med fokus på lärarnas undervisningsutmaningar. I varje avsnitt får du lyssna på forskare och lärare som tar upp en specifik fråga och diskuterar hur undervisningen i just den frågan kan förbättras.

Stipendium inom forskningsområdet
Lärarstiftelsen vill också uppmärksamma forskning genom stipendium. Högre särskilt stipendium är ett sådant exempel. Stipendiet delas ut för framgångsrika forskningsinsatser och utredningar inom det pedagogiska området. Arbetet ska också ha gynnat lärarkåren på ett eller annat sätt. Läs mer om Högre särskilt stipendium .

Tillsammans med Sveriges Lärare delar vi ut ett stipendium till forskarstuderande i form av ett skrivarinternat på Fjällgården i Åre. Stipendiet är till för dig som är  forskarstuderande, licentiat eller doktor med fokus på skola, undervisning eller lärande och som vill ha ostörd skrivtid.

Forskningskonferensen ResearchED
Lärarstiftelsen var med och delfinansierade forskningskonferensen ResearchED i Haninge 2023. Konferensen är en del i internationell konferens och en mötesplats för forskare och lärare. Genom vår finansiering kunde konferensen webbsändas och du kan se den i efterhand här.

Mer forskning

LÄRARE & FORSKNING är podden som fokuserar på lärarnas undervisningsutmaningar i vardagen. I varje avsnitt får du lyssna till vad lärare och forskare har kommit fram till, som gynnar elevernas lärande i en specifik fråga. Lyssna och läs mer

FORSKUL ÄR EN TIDSKRIFT som samlar praktiknära forskningsprojekt. Tidskriften håller både en hög vetenskaplig nivå samtidigt som den bidrar till lärarnas professionella kunskapsutveckling. Läs mer om ForskUL

LÄS MER OM Högre särskilt stipendium och de som fick stipendiet 2020: professor Pernilla Nilsson och professor Ingrid Carlgren