Högre särskilt stipendium

HÖGRE SÄRSKILT STIPENDIUM får man för framgångsrika forskningsinsatser och utredningar inom det pedagogiska området i Sverige. Eller för internationella insatser för samarbeten inom samma område. Arbetet ska också gynna lärarkåren på ett eller annat sätt. Lärarstiftelsens styrelse utser stipendiaterna, det går alltså inte att söka stipendiet.

2016 ÅRS STIPENDIUM delades ut till tre professorer: Ulf P Lundgren som var Skolverkets första generaldirektör, Bengt Johansson som tidigare var föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning och Astrid Pettersson, vetenskaplig ledare för den svenska matematikdelen i PISA. De fick 20 000 kronor per person med motiveringen: ”för insatser inom forskning och utredning inom det pedagogiska området. Deras mångåriga arbete har på ett framgångsrikt sätt varit till gagn för lärarkåren.”

STIPENDIET DELAS UT ur Anna och Per Borghs testamentsfond. Per Borgh var folkskollärare i Lekaryd. Som många andra folkskollärare runt förra sekelskiftet testamenterade Per Borgh och hans hustru Anna, sin förmögenhet till Sveriges allmänna folkskollärarförening.

0 kr
delades ut 2016 fördelat på tre stipendiater.

LÄS MER OM 2016 års stipendiater: Ulf P Lundgren, Bengt Johansson och Astrid Pettersson och deras prestationer:
Pressmeddelande

”Det är väldigt roligt för Lärarstiftelsen att få lyfta dessa tre framgångsrika stipendiater och deras stora bidrag till och betydelse för utvecklingen av den svenska skolan och undervisningen. Men som också har efterverkan ur ett internationellt perspektiv.”

EVA-LIS SIRÉN, ORDFÖRANDE I LÄRARSTIFTELSEN, OM 2016 ÅRS STIPENDIATER

Mer om 2016 års stipendiater och deras insatser

PROFESSOR ULF P LUNDGREN

PROFESSOR ULF P LUNDGREN

Ulf P Lundgren har, förutom sina år som rektor på Lärarhögskolan och generaldirektör för Skolverket, varit huvudsekreterare för Vetenskapsrådet och ordförande för KK-stiftelsens forskningsprogram om IT i skolan. Ulf P är erkänd som nutidsforskare kring svensk skola på systemnivå. Han är flitigt anlitad som expert i olika sammanhang och utredningar.

PROFESSOR BENGT JOHANSSON

PROFESSOR BENGT JOHANSSON

Bengt Johansson har, efter sin forskarutbildning i pedagogik, medverkat i flera forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. Han tagit in forskning och utvecklingsarbete från andra länder för spridning och omsättning i svensk matematikkultur – i skrifter, föreläsningar, kursplanearbete och utvärdering.

PROFESSOR ASTRID PETTERSSON

PROFESSOR ASTRID PETTERSSON

Astrid Pettersson ansvarar i Sverige för matematikdelen i PISA, nationella prov och diagnostiskt material i matematik. Hennes forskning handlar om teori- och metodutveckling inom utvärdering och bedömning, huvudsakligen i matematik. Men även utveckling av instrument för bedömning av kunskaper, attityder och självuppfattning.