18 juni 2024

Grattis 2024 års innovativa lärare

Ett av Lärarstiftelsens mest populära stipendier är Innovativt lärande. Det delas ut årligen i syfte att ge lärare möjlighet att utveckla undervisningen på ett nytt och innovativt sätt. Vi har nu glädjen att meddela att följande personer fått stipendium för spännande projekt:

Amanda Solvang, Martin Wiklander och Victoria Hjoberg på Brunnsparksskolan Helsingborg får tillsammans 100 000 kr för sitt projekt att undersöka och uppvärdera fritidspedagogiken i grundskolan. De vill hitta nya innovativa undervisningsmetoder utifrån den fritidspedagogiska kärnan och sammanfoga det med grundskolans hela läroplan.

Martina Svensson och Patrick Kuitems, båda på vuxenutbildningen i Borås stad får 100 000 kr för att hitta metoder för att arbeta med elever som går anpassad utbildning mot gymnasiets läroplan i matematik. De vill ta fram metoder och material som hjälper till att konkretisera kursernas innehåll och som är kopplade till de elevernas vardag. Allt för att öka relevansen av matematik för eleverna.

Julia Tsygan, Ashton Green och Charlotte Fasth, alla på International School of the Stockholm Region får 150 000 kr för ett utveckla bedömningsuppgifter som testar elevernas förståelse av matematiska metoder.

Ulf Alsterlund får tillsammans med Johanna Persdotter Rahl, Jacob Gunnarsson, Daniel Granér och Joakim Altervall, gymnasielärare i historia på Malmö Latinskola, S:t Petri Skola, Heleneholms gymnasium i Malmö 50 000 kr för att utveckla synen på historieämnet utifrån ett antal historiedidaktiska begrepp, som i förlängningen kan utveckla lärarutbildningen. Arbetet sker i samarbete med Linköpings universitet.