11 juni, 2024

Ny styrelse i Lärarstiftelsen: Fokus på utveckling och kompetenshöjning

Lärarstiftelsen har en nyvald styrelse för de kommande fyra åren. Styrelsen, som består av erfarna och engagerade lärare och ledare från olika delar av utbildningssektorn, kommer att fortsätta arbetet med att inspirera och stärka lärare samtidigt som Lärarstiftelsens verksamhet utvecklas.

Ordförande Maria Irving
Den nya styrelsen leds av Maria Irving, gymnasielärare i svenska och historia på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Maria är även vice ordförande vid Högskolan Kristianstad samt vice ordförande i Rådet för professioner i skolväsendet. Maria har tidigare varit 1:e vice ordförande för Sveriges Lärare. Hennes omfattande erfarenhet och engagemang för lärarprofessionen kommer att vara en stor tillgång för Lärarstiftelsen.
– Jag är hedrad över att få leda en så engagerad och kompetent styrelse. Tillsammans kommer vi att arbeta för att stärka lärarprofessionens möjligheter att utvecklas och ta del av relevant undervisningsrelaterad forskning. Lärarstiftelsen är en stiftelse som befinner sig i stark utveckling och vi kommer fortsätta den utvecklingsresan under de kommande åren, säger Maria Irving, ordförande för Lärarstiftelsen.

Vice ordförande Ann-Charlotte Eriksson
Ann-Charlotte Eriksson, gymnasielärare i samhällskunskap och företagsekonomi, har utsetts till vice ordförande. Hon har tidigare varit 1:e vice ordförande för Lärarförbundet och är idag verksamhetschef på Ledarinstitutet. Hennes erfarenhet inom ledarskap och utbildningsutveckling kommer att bidra till stiftelsens fortsatta framgång.

  • Maria Irving: Gymnasielärare, ordförande.
  • Ann-Charlotte Eriksson: Gymnasielärare, vice ordförande.
  • Alicia Eriksson: Speciallärare, specialpedagog, förskollärare och grundskollärare, ledamot i Rådet för professioner i skolväsendet.
  • Johanna Jaara Åstrand: Grundskollärare, vice ordförande i Education International samt tidigare förbundsordförande för Sveriges Lärare.
  • Jacob Möllstam: Grundskollärare, tidigare ordförande för Lärarförbundet student.
  • Terje Adkins: Bildlärare och ämneslärare i historia, tidigare ledamot i förbundsstyrelsen för Sveriges Lärare.
  • Robin Smith: Gymnasielärare, 1:e vice ordförande för Sveriges Lärare.