25 maj, 2024

Nytt expertråd ska stärka ungas läsning: Lärarnas expertis i fokus

I ett gemensamt initiativ från Lärarstiftelsen och fackförbundet Sveriges Lärare tillkännages inrättandet av Expertrådet för läsning. Detta nya råd, som är ett fristående organ, består av verksamma lärare, förskollärare och forskare.

Syftet med rådet är att säkerställa att lärarnas expertis blir den ledande rösten i diskussionerna om hur skolväsendet i Sverige ska främja läsning och motverka den nedåtgående trenden i ungas läsförmåga.

Debattartikel i SvD
Lanseringen av Expertrådet för läsning sammanfaller med publiceringen av en debattartikel i Svenska Dagbladet. Artikeln, undertecknad av rådets medlemmar, betonar vikten av att hela samhället tar ansvar för att främja läsning bland unga. ”Läskrisen” kan lösas genom att skapa en skolmiljö där läsning av längre texter är en del av vardagen, men det krävs även insatser från hemmen, bibliotek och kultursektorn.

Skapa en läsfrämjande miljö
Expertrådet för läsning kommer att arbeta för att skapa en mer läsfrämjande miljö både i skolan och i samhället. Genom att prioritera läsning ger vi barn och ungdomar nycklar till en värld av kunskap och förståelse – en investering som kommer att ge avkastning för både individen och samhället i stort.

Röster från Expertrådet
Björn Kohlström, gymnasielärare i Jönköping och medlem i Expertrådet, säger:
– Vi ser ett akut behov av att prioritera läsundervisning genom hela skolsystemet och skapa en skolmiljö där läsning av längre texter är en del av vardagen. Vår tid lider av brist på tålamod, och vi behöver återinföra värdet av djupläsning för att stimulera fantasi och förståelse för komplexa sammanhang.

– Det är avgörande att vi som lärare får stöd från hela samhället. Förutom bemannade skolbibliotek och god tillgång till läromedel behöver vi i alla skolor få utrymme för daglig läsning och tid för reflektion över texterna, betonar Ann-Christin Källman, lågstadielärare i Mullsjö och medlem i rådet.

Generalsekreterare från Lärarstiftelsen
– Genom Expertrådet för läsning vill vi lyfta lärarnas profession och skapa en fördjupad diskussion om vilka åtgärder som krävs för att öka läsandet bland unga, kommenterar Malin Tufvesson, generalsekreterare för Lärarstiftelsen.

Ordförande från Sveriges Lärare
– Ofta är det andra än lärare som uttalar sig om läsning. Debatten ska tas av de som har kunskap och erfarenhet av läsning i skolan. Lärare och skolforskare vet vad som krävs för att barn och unga ska lära sig läsa, säger Anna Olskog, ordförande för Sveriges Lärare.

Ta del av fler röster och krönikor från medlemmarna på Expertrådets webbplats

Vi Lärare lyfter Expertrådet för läsning: Rådet föreslår prioriterad läsundervisning, bemannade skolbibliotek och daglig läsning i skolor. Läs hela artikeln artikeln

Medlemmar i expertrådet för läsning
  • Jenny Edvardsson, doktorand, Högskolan i Kristianstad
  • Inger Fridolfsson, speciallärare, Vadstena
  • Björn Kohlström, gymnasielärare, Jönköping
  • Ann-Christin Källman, lågstadielärare, Mullsjö
  • Elisabeth Linnér Fogby, förskollärare, Kalmar
  • Jessica Mellgren, 1–6-lärare, Haninge
  • Anna Månsson Nylund, 1–7-lärare, Göteborg
  • Anna Persson, högstadielärare, Stockholm
  • Michael Tengberg, professor, Karlstads universitet

För mer information, besök Expertrådets webbplats

Vi Lärare lyfter Expertrådet för läsning: Rådet föreslår prioriterad läsundervisning, bemannade skolbibliotek och daglig läsning i skolor. Läs hela artikeln artikeln