26 maj 2021

Grattis innovativa lärare

Ett av Lärarstiftelsens största stipendier är Innovativt lärande. Det delas ut årligen i syfte att höja lärarkompetensen och det kollegiala lärandet. I år har följande personer fått stipendium för spännande projekt:

Katja Nuutinen och Sanna Muhovic får 50 000 kr för specialpedagogiska metoder inom matematik.
Annika Lindholm Tejfors och Lina Andersson på Holavedsgymnasiet, Kulturskolan i Tranås får 57 000 kr för ett skolformsöverskridande språkutvecklingsprojekt.

Sanna Haage och Anna Maria Ramström, på Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm respektive MediaGymnasiet i Nacka, får tillsammans 75 000 kr för ett innovativt gymnasieprojekt där elever med olika bakgrund möts.

På Schillerska gymnasiet, Göteborg jobbar Anders Bohman tillsammans med Linda Kollin och de får 30 000 kr för att utveckla metoder för förbättrade resultat hos gymnasielever på IM-program/Individuellt alternativ.

Elina Larsson och Katherine Jagerschöld, Skarpängsskolan, Täby får tillsammans med Cassandra Liljestrand 50 000 kr för det kollegiala ämnesövergripande samarbetet inom hälsa ekonomi och miljö i projektet ”Det globala brödet”.

Lycka till önskar Lärarstiftelsen!
Vi vill tacka alla sökande för många fina och spännande ansökningar!