30 juni 2022

Grattis innovativa lärare

Ett av Lärarstiftelsens största stipendier är Innovativt lärande. Det delas ut årligen i syfte att höja lärarkompetensen och det kollegiala lärandet. I år har följande personer fått stipendium för spännande projekt:

Karin Andréason och Maria Lauer på förskolan Grinden i Gnesta får 60 000 kr för ett språkfrämjande rörelseprojekt.

Philippe Longchamps, Anna Ekenstierna, Gwénaëlle Fröjd och Cecilia Svensson, alla på Stiftelsen BMSL, Bilingual Montessori School of Lund 84 000 kr för att utveckla undervisningsmetodik byggd på en kronologisk, historisk och evolutionär tidslinje

Margareta Karles och Eva Sundberg Olausson på Falkenbergs gymnasieskola har tilldelats 85 000 kr för ett projekt i vuxenutbildningen och gymnasiet och grundskolan som ska tillgängliggöra eleverna som resurser för varandra.

Inger Carlonberg, rektor på Solna kulturskola får tillsammans med Linda Rool och Kristoffer Jonsson på Parkskolan i Solna får 69 000 kr för att ta fram gemensamma pedagogiska skapandeprojekt. Det ska mynna ut som musikalsagor, filmberättelser och kreativa konceptramar där elever är medaktörer.

Christine Namdar får tillsammans med Sedat Yildirim och Olle Back-Träff på Internationella engelska skolan i Kista
75 000 kr för ett utvecklingsprojektet som syftar till att öka självkänsla, målmedvetenhet och handlingskraft hos elever på Järvafältet.

Lycka till önskar Lärarstiftelsen!
Vi vill tacka alla sökande för många fina och spännande ansökningar!