Innovativt lärande: teknik och ekonomi

ÄR DU EN KREATIV NYTÄNKARE? Då är stipendiet för innovativt lärande inom teknik och/eller ekonomi något för dig. Du ansöker om stipendiet inom Lärarstiftelsens stipendium Innovativt lärande

DU SÖKER TILLSAMMANS med en eller flera kollegor. Stipendiet ges till projekt- eller utvecklingsarbete där ni tillsammans jobbar fram nya pedagogiska undervisningsmetoder inom ämnesområdena teknik och/eller ekonomi. Arbetet ska syfta till att utveckla lärandet hos barn, ungdomar eller vuxna.

STIPENDIET GER EKONOMISKT STÖD upp till 100 000 kronor (fördelat på ett eller flera stipendier). Det ger dig och dina kollegor möjlighet till att ta tjänstledig, antingen enstaka dagar eller gå ner i tid under en period. Bidraget kan också användas till erfarenhetsutbyte med andra kollegor eller till exempel för att starta ett nytt nätverk. Observera att Lärarstiftelsen endast i undantagsfall beviljar stipendier för resor och regelrätt fortbildning. Innovativt lärande är alltså inget resestipendium. Materialkostnader förutsätter vi att skolan står för. Stipendiet är skattefritt och beviljat stipendium betalas till av er angivet bankkonto.

SYFTET MED STIPENDIET är att lärare ska ges möjlighet att utveckla undervisningen genom att hitta nya alternativa arbetssätt tillsammans med sina kollegor. Anslagen kommer från RET:s undervisnings- och forskningsstiftelse, som främjar just vetenskaplig undervisning och forskning inom de ekonomiska- och tekniska utbildningsområdena. Vi vill gärna att ert arbete ska komma flera till del. När arbetet är klart vill vi därför att ni skriver en rapport på en till två A4-sidor och skicka till Lärarstiftelsen.

ÄR DU EN KREATIV NYTÄNKARE? Nu har du och dina lärarkollegor möjlighet att söka stöd för ett utvecklingsprojekt; stipendiet för innovativt lärande inom teknik och/eller ekonomi. Ansökningsperioden är nu förlängd fram till den 20 oktober. Du som har ansökt om stipendiet och fått det beviljat får besked senast 6 december, 2019.

DU SÖKER TILLSAMMANS med en eller flera kollegor. Stipendiet ges till projekt- eller utvecklingsarbete där ni tillsammans jobbar fram nya pedagogiska undervisningsmetoder inom ämnesområdena teknik och/eller ekonomi. Arbetet ska syfta till att utveckla lärandet hos barn, ungdomar eller vuxna.

STIPENDIET GER EKONOMISKT STÖD upp till 100 000 kronor (fördelat på ett eller flera stipendier). Det ger dig och dina kollegor möjlighet till att ta tjänstledig, antingen enstaka dagar eller gå ner i tid under en period. Bidraget kan också användas till erfarenhetsutbyte med andra kollegor eller till exempel för att starta ett nytt nätverk. Observera att Lärarstiftelsen endast i undantagsfall beviljar stipendier för resor och regelrätt fortbildning. Innovativt lärande är alltså inget resestipendium. Materialkostnader förutsätter vi att skolan står för.

YRKESLÄRARE PÅ GYMNASIET, vuxenutbildningen, lärare på högstadiet  eller studie- eller yrkesvalsvägledare är välkomna att söka. Beslut om tilldelning meddelas senast den 6 december. 2019. Vi vill gärna att ert arbete ska komma flera till del. När arbetet är klart vill vi därför att ni skriver en rapport på en till två A4-sidor och skicka till Lärarstiftelsen.

SYFTET MED STIPENDIET är att uppmärksamma lärare som pedagogiska innovatörer, som vill hitta nya alternativa arbetssätt tillsammans med sina kollegor. Anslagen kommer från RET:s undervisnings- och forskningsstiftelse, som främjar just vetenskaplig undervisning och forskning inom de ekonomiska- och tekniska utbildningsområdena.

ANSÖKAN

är tyvärr stängd.

Så ansöker du:

ANSÖKAN ÄR UPPDELAD I TVÅ DELAR. Det första formuläret är mer omfattande och innehåller projektbeskrivningen och fylls i av projektansvarig. . Det andra formuläret ska var och en av projektdeltagarna fylla i och skicka in. Du måste fylla i hela ansökan på en och samma gång (det är ett Google-formulär som du dessvärre inte kan lämna mitt i eller komma tillbaka till). Lycka till!

0 december
2019 fick du som sökt besked.
0 kr
kan delas ut till samarbetsprojekt.

ANSÖKNINGSPERIODEN HAR PASSERAT. Ni som får stipendiet meddelas senast den 31 december.

0 dec
får du senast besked.

Kortfattat om stipendiet:

 • SUMMA:
 • Upp till 100 000 kronor som delas ut till två eller flera personer som söker tillsammans.
 • ANSÖKNINGSPERIOD:
 • 5 september – 20 oktober 2019.
 • BESKED:
 • Beslut om tilldelning meddelas senast den 6 december 2019.
 • BEHÖRIGHET:
 • Högstadielärare. Yrkeslärare på gymnasiet eller vuxenutbildningen. Studie- eller yrkesvalsvägledare. Examen krävs.
 • RAPPORTERING:
 • En rapport på 1–2 sidor A4-sidor lämnas till Lärarstiftelsen efter avslutat arbete.

Så förbereder du dig

FÖRBERED DIG INNAN DU SÖKER. Rent tekniskt och praktiskt måste du fylla i hela ansökan på en och samma gång (det är ett Google-formulär som du dessvärre inte kan lämna mitt i eller komma tillbaka till). Därför kan det vara en bra idé att kolla in frågorna i förväg innan du sätter igång med ansökan

Bra att veta innan du söker

 • ANSÖKAN ÄR UPPDELAD I TVÅ DELAR, i två olika ansökningsformulär. Det första ska innehålla projektbeskrivningen och fylls i av projektansvarig. Det andra ska innehålla uppgifter om projektdeltagarna och ska fyllas i av var och en av projektdeltagarna. Använd avsedda formulär när du söker. Vi kan dessvärre inte hantera ansökningar som skickas till oss via post eller e-post.

  Ansökan del 1, projektbeskrivning 
  Ansökan del 2, projektdeltagare

 • EN RAPPORT ska lämnas ett halvår efter avslutat arbete. Lärarstiftelsen vill gärna publicera resultatet av projektet i digitala- och sociala kanaler tillsammans med era namn och bilder.
 • ÅTERBETALNING blir aktuellt om projektarbetet inte genomförs. Stipendium utgår inte heller till aktiviteter som redan har ägt rum, före beslut om beviljande.
 • PERSONUPPGIFTER som ni måste ange vid ansökan är bara till för att vi enklare ska kunna administrera ansökningarna och tilldelningen av stipendium. Uppgifter kommer inte lämnas ut till någon utanför Lärarstiftelsen.