26 maj 2023

Grattis 2023 års innovativa lärare

Ett av Lärarstiftelsens största stipendier är Innovativt lärande. Det delas ut årligen i syfte att ge lärare möjlighet att utveckla undervisningen på ett nytt och innovativt sätt. Vi har nu glädjen att meddela att följande personer fått stipendium för spännande projekt:

Monica Lundberg och Sandra Brandt, båda på Victoriaskolan i Göteborg, får tillsammans 24 000 kr för systematiskt STEAM-arbete och uppbyggnad av Makerspace.

Emma Eriksson och Josefin Wahren, Lunagymnasiet, Lidingö får 86 000 kr för att utveckla metoder för att stärka arbetet med den sociala miljön/relationella aspekterna kopplat till problematisk skolfrånvaro hos elever med NPF.

Helen Lundahl och Victoria Löfgren, Häggetorpsskolan och Nyboskolan, Tibro kommun får 100 000 kr för att utveckla en modell med kombination av digitalt och analogt skrivande.

Johanna Appelquist och Charlotta Rosell på Förskolan Understenshöjden i Stockholm
får 40 000 kr för att initiera och utveckla ett samarbete mellan entomolger och andra forskare och förskolans barn.

Björn Westerström får tillsammans med Eva Hallberg 100 000 för att genomföra ett projekt med digitala hågkomster tillsammans med Pedagogisk inspiration, Antisemitismprojektet och Grundskoleförvaltningen, Malmö stad.

Ola Brorson får tillsammans med Victoria Kahlroth, Thoren Framtid, Växjö
50 000 för att undersöka hur AI/Open och AI/Chat GPT kan användas för att optimera inlärningen.

Martin Frisén och Venla Luukkonen, Änglandaskolan, Örebro kommun
får 100 000 kr för att bygga ett nytt nätverk/plattform för att kunna undersöka pedagogiska idéer (världar) kopplat till svensk läroplan (Lgr22) och hur man kan använda Minecraft.

Karin Warlin, Carolin Koppenaal och Kristina Helg, Öresundsgymnasiet och Sandåkerskolan, Landskrona får tillsammans 30 000 kr för att skapa ett ämnesövergripande nätverk med fokus på praktiska metoder för att integrera undervisningen i Hållbarhet och miljöfrågor. Arbetet görs kopplat till ett internationellt utbyte.

Mikaela Karimi tillsammans med Åsa Kjellberg Flygare och Fredrik Kennebäck, Ekens skola, Stockholm får 90 000 kr för att implementera digitala verktyg i slöjdämnet. Detta genom undersökande undervisning, workshops och egen utforskning av digitala verktyg.