11 december 2023

Grattis stipendiater i hem- och konsumentkunskap!

Ett av våra största stipendier är Innovativt lärande. I höst har vi även delat ut ett specialstipendium under innovativt lärande med fokus på hem- och konsumentkunskap. Följande personer har fått stipendium för spännande projekt:

Elina Larsson och Helena Stenberg får 15000 kr för att genomföra sitt projekt ”Handen, tanken och färdigheten”. Arbetet kommer att bedrivas på Skarpängskolan i Täby och Grimstaskolan i Vällingby.

Karin Höijer, Jenny Edvardsson, Anna Scazzocchio och Hannah Olivestedt får 15000 kr för att pröva ett ämnesöverskridande arbetssätt att arbeta med skönlitterär text för att reflektera och diskutera normer, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet utifrån hem- och konsumentkunskapens perspektiv. Arbetet är ett samarbete mellan Lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Spängerskolan i Kristianstad.

Totalt har 30 000 kronor delats ut. Pengarna kommer från Tidningen Hushållslärarens Stiftelse som ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom hushållsundervisningen. Tidningen ”Hushållsläraren” gavs ut av Hushållslärarnas Riksförening 1965–1990. Under åren 1916–1965 hette tidningen ”Skolkökslärarinnornas tidning”.

Vill du veta mer om stipendiet? Läs mer