19 oktober 2023

Stipendium som ger möjlighet till att göra skillnad

Lärarstiftelsens ledarskapsstipendium går till Anna-Sara Carlsson, ordförande för Sveriges Lärares riksorganisation för privat sektor.

Ledarskapsstipendiet delas ut till fackligt erfarna och engagerade ledare som är ordförande och vill fortsätta utveckla sin ledarroll. Stipendiet innebär att Anna-Sara Carlsson får gå ledarskaps- och mentorsprogrammet ALEX, ett program som vänder sig till ledare i idéburna organisationer.
– Stipendiet betyder mycket för mig då jag nu får en fantastisk möjlighet att på ett djupare plan utveckla mitt ledarskap och samtidigt tillämpa det inom Sveriges Lärare, säger Anna-Sara Carlsson.

Utöver förtroendeuppdraget inom Sveriges Lärare arbetar Anna-Sara idag som gymnasielärare på Östersunds Gymnasium och är legitimerad i engelska, idrott och hälsa.
I och med ledarutbildningen kommer Anna-Sara ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och samtidigt inhämta ny kunskap tillsammans med andra ledare.
– Jag hoppas bli ännu mer inspirerad och få fler verktyg till att hitta lösningar på olika utmaningar som finns gemensamt även i andra organisationer.

Anna-Sara är en person som gillar nya utmaningar, som tycker om att organisera, bygga upp och utveckla.
– Jag känner stor tillfredställelse när jag håller många bollar i luften och lyckas med mina uppdrag och mål. Men framför allt handlar det om att kunna göra skillnad för andra. Med ledarskapsprogrammet hoppas jag fortsatt kunna bidra till just det. Stort tack till Sveriges Lärares jury och till Lärarstiftelsen!