30 januari, 2023 | Malin Tufvesson

Gnistrande nytt år i sikte!

Stjärnorna gnistrar och glimrar nu när året går mot sitt slut. För Lärarstiftelsen har det däremot glimrat under hela året. Under nästa år gör vi flera spännande satsningar för att ytterligare bidra till att stärka lärarprofessionen.

Expansionen av Lärarstiftelsens verksamhet har nämligen bara börjat. Vi inledde 2023 med att flytta kansliet till nya fina lokaler vid Slussen och vi införlivade utbildningshistoriska perspektiv i en modern arbetsmiljö. Strax därefter flyttade hela vår museiutställning En sagolik skola in på Selma Lagerlöfs Mårbacka i Sunne. En utställning som nu allmänheten, lärare och skolklasser kommer kunna besöka under många, många år framöver.

Under året har vi hittat flera nya samarbetspartners. Vi har till exempel skapat Sveriges största lässtipendium, Stora Läspriset, tillsammans med SFUB, Sällskapet för folkundervisningens befrämjande. 300 000 kronor delades ut till två lärargrupper som arbetar med läsning på ett engagerande och inspirerande sätt. Till nästa år utvidgar vi priset och fördubblar prissumman så att fler läsengagerande arbetsinsatser i Sverige kan lyftas.

På temat läsning publicerade vi rapporten Ett Läsvänligt hem som fick stor uppmärksamhet och som gett många lärare bra underlag för dialog med föräldrar om vikten av deras bidrag för att vi ska få läsande barn och unga. Vi har också samarbetat med Läsrörelsen om Read Hour och arrangerat lässeminarier på Bokmässan.

Under året delade vi ut fler stipendier än någonsin tidigare och många lärare har fått möjlighet att utveckla sig själva och sin undervisning. Under nästa år kommer vi öka både antalet och storleken på flera stipendier i Lärarstiftelsen. Vi har också arrangerat en dag specifikt för bildlärare tillsammans med Prins Eugens Waldemars udde och samarbetat med Sveriges Lärare kring bland annat kunskapsföreläsningar och stipendier för fackliga ledare och forskare.

Vi har skapat en podd där forskare får berätta om sina forskningsresultat och hur de utvecklar undervisningen. En podd som har blivit kurslitteratur på lärarutbildningen och som gjort att många fler lärare har tagit del av resultaten. Vi har även firat tioårsjubileum med vår vetenskapliga tidskrift Forskul.

Arbetet med forskningsfrågor är högprioriterat för Lärarstiftelsen. Redan i januari kommer vi lansera vår största satsning någonsin, en ny nationell plattform med nyheter och kunskap om forskning med fokus på undervisning. Sajten heter Lärare & Forskning och med den vill vi erbjuda lärare en lättillgänglig och sammanhållen kunskapskälla med forskning om undervisning. På sajten kommer vi dyka djupt ner i vetenskap inom olika undervisningsämnen och för olika skolformer. Målgruppen för sajten är främst lärare men även journalister och en bredare allmänhet som vill skaffa sig mer kunskap. I samband med detta flyttar vi in Forskul. på Kungliga Bibliotekets plattform Publicera för vetenskapliga tidskrifter. Det är ett kvitto på tidskriftens höga vetenskapliga kvalitet och att den är öppen och tillgänglig för alla läsare. Det är vi stolta över!

Så häng med oss in i år 2024, och följ våra kanaler där vi uppdaterar alla nyheter som kommer. Vi lovar att det blir flera nya projekt med lärare i fokus. Jag ser fram emot ett sprakande och alldeles gnistrande nytt år!

Gott Nytt År!