30 januari 2024

Premiär för Lärarnas forskningskonvent!

Boka in Lärarnas forskningskonvent den 17e juni 2024 – mötesplatsen där lärare får möjlighet att fördjupa sig i undervisningsnära forskning och bygga kunskap tillsammans med praktiknära forskare.

När: 17e juni
Plats: Göteborg samt digitalt
Målgruppen är lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
Konventet i sig är kostnadsfritt, men vi tar ut en anmälningsavgift på 250 kr.

Forskare
Lyssna till och interagera med Helen Timperley, Michael Tengberg, Emma Leifler, Anette Olin Almqvist och ett trettiotal andra forskare. Lärarnas forskningskonvent arrangeras av Sveriges Lärare, Lärarstiftelsen och Lärarfortbildning i samarbete med lärosäten runt om i landet och denna gång är det premiär! Två gånger om året kommer detta ske framöver! Årets forskningskonvent arrangeras i år tillsammans med Göteborgs universitet.

Fördjupning
Här får du en unik möjlighet att fördjupa dig i konkret och relevant forskning direkt kopplad till utvecklingen av din och din skolas undervisning. Vi samlas för att diskutera och bygga kunskap tillsammans med ett 30-tal relevanta och praktiknära forskare inom området.

Mötesplats
Med denna heldag vill vi skapa en mötesplats för dialog och samarbete mellan forskare och lärare, där vi gemensamt kan lyfta vår profession och driva fram det kollegiala lärandet.Genom att delta i Lärarnas forskningskonvent 2024 får du tillgång till aktuella rön inom undervisningsutveckling, men också möjlighet till diskussioner och samtal med forskare, samt tillfälle att nätverka med andra engagerade lärare.

Fokus kommer att ligga på följande

  • hur praktiknära forskning kan bidra till att utveckla undervisningen och hur du kan implementera forskningsresultat i din undervisning.
  • Det professionella lärandet, reflektion över den egna praktiken, samt dialog kring hur forskning kan bidra till att främja professionellt lärande bland lärare.
  • Hur vi kan integrera forskning i undervisningen för att skapa en mer evidensbaserad undervisningspraktik.
  • Att främja samarbete mellan forskare och lärare samt skapa möjligheter för lärare att nätverka och utbyta erfarenheter och kunskap kring undervisningsutveckling.

Se hela programmet och boka din plats här!

Anmälningarna hanteras av Lärarfortbildning.