19 mars 2024

Lärarstiftelsen deltar i regeringens nya råd för att främja läsande i Sverige

Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm har samlat en grupp av framstående representanter från olika sektorer för att stödja regeringens vision om att Sverige ska vara ett läsande land. En av de centrala deltagarna i detta råd är Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarstiftelsen.

– Det krävs en gemensam kraftansträngning för att ta itu med det oroande problemet med sjunkande läsförmåga i Sverige. Stat, näringsliv, akademi och civilsamhälle måste förenas i syfte att göra läsning och skrivande till en självklar del av dagliga livet. Genom samverkan kan vi bygga en starkare framtid där läsfärdighet står i centrum, säger Eva-Lis Sirén.

Bred samhällsfråga
Lärarstiftelsen har länge framhållit att läsning är en bred samhällsfråga, inte enbart skolans ansvar. Genom rapporter som ”Ett läsvänligt land”, ”Biblioteksdöden” och ”Ett läsvänligt hem” har vi belyst nödvändigheten av åtgärder. Det handlar om förbättringar gällande folk- och skolbibliotek, stärka hemmen och föräldrars engagemang samt höja läsningens status bland alla åldrar.
– Regeringens erkännande av dessa punkter är välkommet, men för att göra verklig skillnad behöver vi se omfattande statliga satsningar, understryker Eva-Lis Sirén.

Stärka läsandet
Det nybildade rådet siktar på att samordna resurser och nätverk för att stärka läsande och skrivande i hela samhället. Genom kunskapsutbyte och gemensamma insatser hoppas man kunna bidra till att Sverige återigen blir ett land där läsning är en central del av bildningen och kunskapsspridningen.

Deltagare
Rådets första möte, som hölls den 12 mars 2024, samlar följande deltagare:
Ahmed Abdirahman, Järvaveckan
Julia Agha, Alkompis
Stefan Bergh, Riksidrottsförbundet
Mia Brunell Livfors, Axel Johnson AB
Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet
Linda Fälth, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet
Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet
Patrik Hadenius, Språkmuseet
Sven Hagströmer, Creades
Joel Hellermark, Sana Labs
Martin Ingvar, professor i neurofysiologi och integrativ medicin, Karolinska institutet
Sofia Norén, Legilexi
Elisabet Reslegård, Läsrörelsen
Eva-Lis Sirén, Lärarstiftelsen
Kristina Stenvinkel, Erling-Perssons stiftelse
Lars Strannegård, Handelshögskolan
Representant från Wallenbergstiftelserna