16 oktober 2023

Tio år av kunskapsbygge är bara början!

Lärarstiftelsens vetenskapliga tidskrift – Forskning om undervisning och lärande, Forskul – fyller 10 år!

Tidskriften är nu också en av få svenska tidskrifter inom utbildningsvetenskap som klarar Kungliga bibliotekets kriterier för vetenskapliga tidskrifter. Alla artiklar granskas enligt ett peer reviewförfarande . Författaren är alltid anonym för granskaren och vice versa. Forskuls artiklar är på svenska och finns tillgängliga för allmänheten och lärarna. Forskul toppar också Norska listan, ett register över vedertagna publiceringskanaler som bedömts av representanter för forskningssamfundet i Norge.

Jubileumsseminarium
Tioårsjubileet firades med ett seminarium som samlade forskarna från redaktionen och redaktionskommittén. Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap, summerade de senaste tio åren av innehåll. Läs gärna hennes summering i Forskuls jubileumsnummer!

Kungliga bibliotekets Publicera
Framöver kommer vi att kunna läsa Forskul via Kungliga bibliotekets plattform för vetenskapliga tidskrifter som heter Publicera. Självklart fortsätter Lärarstiftelsen med podden Lärare & forskning, som har nära anknytning till Forskul.

Tack för ett fantastiskt arbete
Från Lärarstiftelsen vill vi rikta ett innerligt tack till redaktionen, redaktionskommittén samt alla som medverkat till Forskul under de gångna tio åren. Tack för ett fantastiskt arbete! Och slutligen ett stort tack till redaktörerna genom åren; Solweig Eklund, Ingrid Carlgren och Inger Eriksson samt redaktionssekreterare Anna Sandström. Vi ser fram emot att få ta del av mer spännande läsning om forskningsresultat som ger lärare inom skolväsendet teoretiska och praktiska redskap för att öka förutsättningarna för barn och elevers lärande!

Mer om jubileet:

FORSKULS REDAKTION OCH REDAKTIONSKOMMITÉ bjöds in till en jubileumslunch och ett seminarium där Elisabeth Nihlfors presenterade sin artikel om Tio år med Forskul – reflektioner och framtidsspaning. Den finns publicerad i Forskul nr 11, det sk jubileumsnumret.

PÅ BILDEN Främre raden fr.v. Solveig Eklund, intiativtagare till Forskul och Lärarstiftelsens tidigare ordf, professor Inger Eriksson, Forskuls nuvarande redaktör, professor Inger Carlgren, tidigare redaktör, professor Caroline Liberg.
Andra raden fr.v. professor Ulla Runesson, professor Christina Olin-Scheller, professor Astrid Pettersson, Ann-Charlotte Eriksson, Lärarstiftelsens vice ordf, professor Karin Rönnerman, professor Viveca Lindberg.
Bakre raden fr.v. Forskuls redaktionssekreterare Anna Sandström, professor Inger Lindberg, professor Pia Williams, professor Eva Österlind, professor Cecilia Roos, Malin Tufvesson, Lärarstiftelsens generalsekreterare.