9 januari 2024

Nu startar vi Lärare & Forskning

Äntligen är Lärare & Forskning här! En ny sajt som ska göra forskning om undervisning och lärande tillgängligt, begripligt och användbart för dig som lärare samt för en bredare allmänhet.

Ny satsning
Lärarstiftelsen lanserar nu satsningen Lärare & Forskning, som är en ny sajt med vetenskapliga nyheter och kunskap om undervisning.
– Vi ska göra forskning om undervisning och lärande tillgängligt, intressant och användbart för lärare men också begripligt för en bredare allmänhet, säger Malin Tufvesson, generalsekreterare för Lärarstiftelsen.

Lättillgänglig forskning
På sajten Lärare & Forskning ska lärare på ett lättillgängligt sätt kunna fördjupa sig i olika forskningsresultat och ta del av forskning som görs med och för lärare.
– Vi vill bidra till att stärka lärarprofessionen och att fler lärare ska ha möjlighet att utveckla sig inom sitt yrke. Med Lärare & Forskning kan vi erbjuda lärarna en lättillgänglig och sammanhållen kunskapskälla där de kan hämta inspiration och kunskap som kan användas i den egna undervisningen, säger Malin Tufvesson.

Redaktion och produktionsbolag
Lärare & Forskning produceras av Ahead Publishing, på uppdrag av Lärarstiftelsen. Redaktionen leds av Johan Boström som har en bakgrund som journalist på bland annat Sveriges Radio och Göteborgs-Posten.
– Att göra forskningen tillgänglig är angeläget! Vi tar upp ämnen som spelar stor roll för lärarnas yrkesutövning, vilket är både roligt och tacksamt, säger Johan Boström.
Sedan tidigare programleder Johan Boström också Lärarstiftelsens podd om forskning och lärande.
– Podden har fått ett fint gensvar från lärare, lärarstudenter och forskare. Lärare uppskattar att bli guidade till den guldgruva som forskning om lärande och undervisning är. Och forskarna vill i sin tur nå ut, och är tacksamma att vi hjälper till att sänka trösklarna i och med sajten Lärare & Forskning, säger Johan Boström.

Olika teman
Lärare & Forskning är Lärarstiftelsen största satsning under 2024 och artiklarna kommer att publiceras temavis under hela året. Först ut är temat läsning och sedan följer breda eller mer fokuserade teman inom exempelvis matematik, språk och naturvetenskap.