7 mars 2023

Skolornas Fredspris i arbetet med demokrati

Med ett starkt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter har Lärarstiftelsen klivit in som ny partner i Skolornas Fredspris, ett samarbete med Emerichfonden och Fredens Hus. Det utökade partnerskapet säkrar en bredare plattform för att uppmärksamma och stödja skolor som gör en skillnad.

– Att vi nu ansluter oss till Skolornas Fredspris är mycket roligt och en del i vårt uppdrag om att bidra till lärares möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll. Genom Skolornas Fredspris kan lärare och skolor fördjupa sig i frågor om fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Och det arbetet är kanske viktigare än någonsin just nu, säger Malin Tufvesson, generalsekreterare för Lärarstiftelsen.

Emerichfonden
Förra årets pristagare, Schillerska gymnasiet, lovordades för sitt framåtblickande engagemang i elevernas samhällsutveckling, medan Rålambshovsskolan 2022 fick erkännande för sitt fokus på ungdomars politiska delaktighet.
– Emerichfonden är stolt över att vara en del av detta initiativ som direkt påverkar morgondagens samhällsbyggare – våra elever. Det är genom utbildning som vi kan plantera frön för en mer fredlig framtid, säger Charlotta Granath, utbildningsansvarig för Skolornas Fredspris och styrelsemedlem i Emerichfonden.

Fredens hus
Fredens Hus, som länge arbetat för att belysa fred och mänskliga rättigheter, ser också positivt på det växande stödet.
– Genom Skolornas Fredspris kan vi utöka vårt arbete och nå ut till ännu fler skolor. Varje steg vi tar tillsammans är ett steg mot en värld där respekt och förståelse är hörnstenar i utbildningen, säger Jesper Magnusson, verksamhetschef för Fredens Hus.

Skolornas Fredspris 2024
Nu öppnar också nomineringsomgången för Skolornas Fredspris 2024. Tre utvalda högstadie- eller gymnasieskolor kommer att få ett skräddarsytt utbildningsår med fokus på fred och förståelse samt ett resestipendium för besök till hågkomstplatser exempelvis till Polen eller Norge.

KORT OM SKOLORNAS FREDSPRIS:
Skolornas Fredspris delas ut årligen. Priset stöttar skolor med pedagogiska resurser och insatser i frågor om fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Initiativtagare till Skolornas Fredspris är förintelseöverlevaren Emerich Roth (1924–2022). Priset innebär ett flertal kunskapshöjande insatser för elever och personal under ett läsårs tid, deltagande i utbildningsnätverk. Vinnande skola får även resestipendium för att genomföra en hågkomstresa.

Läs mer på vår stipendiesida

Nominera till Skolornas Fredspris