8 mars, 2023

Nu uppmärksammas svenska skolforskare

Lärarstiftelsen instiftar nu Lärarstiftelsens forskarpris, ett årligt pris på 100 000 kronor. Priset kommer uppmärksamma och belöna forskare vars arbete har varit framgångsrikt och som har en direkt inverkan på lärarkåren och skolans utveckling.

– Med detta pris vill vi uppmärksamma forskare som spelar en avgörande roll i att förbättra undervisningen och elevers lärande. Forskare som får priset har inte bara uppnått akademisk framgång utan har också arbetat nära tillsammans med lärare och gjort sina insikter tillgängliga för en bred publik, säger Malin Tufvesson, generalsekreterare för Lärarstiftelsen.

Nominera en forskare
Nu är det dags att lyfta fram de forskare som du tycker har gjort skillnad. Nomineringsfönstret är öppet från 1 mars till 30 april och alla är välkomna att föreslå kandidater via Lärarstiftelsen.se. Ett vetenskapligt råd bestående av erfarna professorer kommer att välja ut den eller de forskare som bäst motsvarar prisets syfte och kriterier.

Tidigare pristagare som inspirationskälla
Lärarstiftelsens forskarpris är en vidareutveckling av det Högre särskilt stipendium som tidigare utdelades vart fjärde år till pedagogiska forskare, med en mindre summa pengar. Ingrid Carlgren och Pernilla Nilsson är två framstående tidigare stipendiater vars arbete har inspirerat till det nya och mer omfattande forskarpriset.

Ett engagemang för kunskapsutveckling
Stipendiet från Lärarstiftelsen, som är möjligt tack vare Anna och Per Borghs generösa donation, är grundat i en stark vilja att främja pedagogisk forskning och lärarutveckling. Forskapriset är ett uttryck för detta engagemang och en viktig del i vårt arbete att stärka lärarprofessionen och bidra till skolans utveckling.

Framtida evenemang att se fram emot
Lärarstiftelsen kommer bjuda in till en inspirerande föreläsning med pristagaren efter prisutdelningen. Det blir en fin chans för lärare att få ta del av pristagarens arbete och diskutera forskningsresultaten.