Lärarnas unika ämneskunnande: därför behövs mer forskning

Avsnitt 13, 2024

I LÄRARE & FORSKNINGS SENASTE senaste avsnitt berättar Ingrid Carlgren, professor emerita vid Stockholms universitet, om behovet av mer forskning i ämneskunnande.
Hon beskriver att lärarens arbete att förmedla kunskaper handlar om mycket mer än att överföra själva kunskapen. Lärare behöver även förstå vad som kännetecknar olika kunnanden inom de ämnesområden som de undervisar inom.

INGRID CARLGREN BESKRIVER kunnande som kunskapens ”underförstådda baksida”, och det som binder ihop kunskaper med individen och det sammanhang där kunskapen fyller en funktion. För att utveckla ett ämneskunnande måste läraren, enligt henne, också få erfarenhet av och förhålla sig till världen som utvecklats inom ämnestraditionen, exempelvis matematik, teknik eller svenska. Hon menar att lärare alltså behöver ha koll både på kunskaperna som ska förmedlas och vad eleverna måste förstå för att kunna det de ska kunna.
För att möta detta behov av mer kunskaper om ämneskunnande är det angeläget att det satsas mer på mer forskning om ämneskunnande.

Läs mer

INGRID CARLGREN HAR FORSKAT om undervisning och lärande vid flera universitet och högskolor och även arbetat med lärarutbildning och skolutveckling, hon har också varit rektor för Lärarhögskolan i Stockholm och startade Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS). Intervjun utgår från artikeln Vad kan den som kan? – (ämnes)kunnande som centralt forskningsobjekt i ämnesdidaktisk forskning:
Carlgren, I. (2023). Forskning om undervisning och lärande, 11(3), 6–23.

Läs forskningsartikeln här

Till podden Lärare & forskning på Spotify

Ingrid Carlgren är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon har forskat om undervisning och lärande vid flera universitet och högskolor och även arbetat med lärarutbildning och skolutveckling. Ingrid Carlgren har också varit rektor för Lärarhögskolan i Stockholm och startade Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS).