5 oktober 2023

Förskollärare Anna Thoresson är Årets Lärarförfattare

Lärarstiftelsen och Lärarförlaget ger priset Årets Lärarförfattare till förskolläraren Anna Thoresson i Vänersborg. Priset innebär ett stipendium på 75 000 kr, ett bokkontrakt och professionell coachning under skrivprocessen fram till utgivning.

Anna Thoresson arbetar som förskollärare på Frida förskola i Vänersborg. Hennes bokidé: Med hjärtat i jorden – en bok om barn, natur och hållbar utveckling, kommer enligt juryns bedömning att bli en inspirationskälla till hur förskolor kan stärka barnens förståelse för ekosystem och hållbarhetsfrågor.
– Som motvikt till alla mätbara bedömningskrav, vill jag i stället lyfta den livsviktiga kunskapen som barn bygger genom att vistas i, uppleva och utforska naturens många olika nyanser och dimensioner. Jag hoppas att min bok ska inspirera pedagoger och rektorer inom förskolan till nya perspektiv på lärande som sker utomhus, säger Anna Thoresson.

Priset delades ut på Bokmässan den 29 september 2023. Boken som ska skrivas ska enligt prisets riktlinjer vara en lärorik bok för lärare – en bok där lärare delar sin kunskap och reflektioner inom valfritt pedagogiskt område.

JURYNS MOTIVERINNG:
Med hjärtat i jorden – en bok om barn, natur och hållbar utveckling av Anna Thoresson. Bokidén ger en pedagogisk vision om hur en av vår tids största frågor kan bli en del av förskolans dagliga verksamhet. Den ger en inblick i barnens förståelse, förundran och kunskapsarbete samtidigt som den ger inspiration till pedagogernas reflektioner. Boken kommer att bli en inspirationskälla till hur alla förskolor kan stärka barnens förståelse för ekosystem och hållbarhetsfrågor.