23 mars 2021

Lärarnas nya historia

Nu finns webben lararnashistoria.se i en ny uppdaterad version. Det är ett arkiv, en faktasamling, om lärarnas historia. Webbplatsen har kompletterats, strukturerats och paketerats om i en helt ny design. Bakom sajten står Lärarstiftelsen med samarbetspartners.

På lararnashistoria.se kan man följa lärarnas roll och utveckling från 1800-talet fram till idag. Några av Sveriges mest framstående forskare har bidragit med texter om skolan, om lärarna, om eleverna under olika perioder och skolformer. Dessutom ger de kompletterande arkivdokumenten en unik tillbakablick i historia.

Läraryrket i perspektiv
Den nya versionen av webben innehåller allt från bilder, till artiklar och arkivmaterial. Den berättar om lärarnas yrkesutveckling och hur lärarna har organiserat sig genom åren. Man kan läsa om trender vid olika tidsepoker, vilka frågor som har varit viktiga och när. Men framför allt ger det samlade innehållet ett perspektiv på utbildningshistorien och dess betydelse för samhället i stort.
Ny struktur för att hitta rätt och lätt
Webben har nu fått en ny form och ett mer användarvänligt gränssnitt. Men innehållet har också strukturerats om, kompletterats och nya arkivbeskrivningar har tillkommit. Allt för göra innehållet mer tillgängligt och för att man enkelt ska hitta det man söker.

Om lärare för lärare
Innehållet är guldgruva för yrkesaktiva lärare eller blivande lärare, som behöver undervisningsmaterial eller faktamaterial till en uppsats. Här finns också en mängd inskannade originaldokument som gör det intressant för den som forskar.

Historiskt samarbetsprojekt
Webben lanserades första gången 2014. Då som nu var syftet att berätta om lärarnas historia och på så sätt bidra med värdefull kunskap och erfarenheter inför framtiden. Det är ett samarbetsprojekt mellan Lärarstiftelsen, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Även TAM-Arkiv (Tjänstemäns och akademikers arkiv) har bidragit och haft en rådgivande roll när det gäller innehållet. Projektet finansieras av Lärarstiftelsen.

Du hittar lärarnas nya historia på: lararnashistoria.se