27 januari 2022

Amanda Hammarlund – kvinnlig pionjär, förlagschef och läsfrämjare

Lärarstiftelsen är mycket glada att kunna bevilja Svenska barnboksinstitutet ett viktigt stipendium för forskning om läsfrämjande för barn.

Därmed startar arbetet med att skriva en biografi över en av de stora förgrundsfigurerna bakom Barnbiblioteket Saga, en av Sveriges största lässatsningar.

Det handlar alltså om Amanda Hammarlund, folkskollärarinnan som blev verkställande direktör för Svensk Läraretidnings förlag. Hon utmärkte sig som en mycket drivande affärskvinna som var både målinriktad, självmedveten och hade stark känsla för vad barn ville läsa.

Som en av Sveriges första kvinnliga förlagschefer var Amanda Hammarlund pionjär och utrustad med en fantastisk förmåga att knyta till sig de främsta illustratörerna och författarna. Bland medarbetarna hittar man namn som Elsa Beskow, Carl Larsson och Ottilia Adelborg. Amanda Hammarlund var också känd för sitt ekonomiska sinne och för sitt barska sätt att få sina uppdragstagare att göra som hon ville. Till och med Carl Larsson fick finna sig i att gå hem och göra om när fru Hammarlund var missnöjd med hans verk. Om detta, och mer därtill, ska professor emeritus Lena Kåreland vid Uppsala universitet skriva i en biografi över henne.

Kort om projektet:

Denna levnadsteckning är ett delprojekt inom Svenska barnboksinstitutets forskningsprojekt ”Barnbiblioteket Sagas arkiv. Kartläggning och visualisering av en svensk barnboksserie (1899–1970)”.

De beviljade medlen kommer från Emil och Amanda Hammarlunds fond.

En stor del av Lärarstiftelsens konstsamling kommer just från Barnbiblioteket Saga och verk som beställdes till svensk lärartidnings förlag. Här kan du läsa mer om konstsamlingen.