27 januari 2022

Amanda Hammarlund – kvinnlig pionjär, förlagschef och läsfrämjare

Lärarstiftelsen har beviljat Svenska barnboksinstitutet ett stipendium för forskning om läsfrämjande för barn. Stipendiet handlar om att skriva en biografi om Amanda Hammarlund. Hon var en förgrundsgestalt bakom Barnbiblioteket Saga, en av Sveriges största lässatsningar.

Amanda Hammarlund var folkskollärarinnan som blev verkställande direktör för Svensk Läraretidnings förlag. Hon utmärkte sig som en mycket drivande affärskvinna som var både målinriktad, självmedveten och hade stark känsla för vad barn ville läsa.

Som en av Sveriges första kvinnliga förlagschefer var Amanda Hammarlund en pionjär och utrustad med en fantastisk förmåga att knyta till sig de främsta illustratörerna och författarna. Bland medarbetarna hittar man namn som Elsa Beskow, Carl Larsson och Ottilia Adelborg. Hon var också känd för sitt ekonomiska sinne och för sitt barska sätt att få sina uppdragstagare att göra som hon ville. Till och med Carl Larsson fick finna sig i att gå hem och göra om när fru Hammarlund var missnöjd med hans verk.

Lena Kåreland, professor emeritus vid Uppsala universitet, ska nu skriva i en biografi om pionjären Amanda Hammarlund.

Kort om projektet:

Denna levnadsteckning är ett delprojekt inom Svenska barnboksinstitutets forskningsprojekt ”Barnbiblioteket Sagas arkiv. Kartläggning och visualisering av en svensk barnboksserie (1899–1970)”.

De beviljade medlen kommer från Emil och Amanda Hammarlunds fond.

En stor del av Lärarstiftelsens konstsamling kommer just från Barnbiblioteket Saga och verk som beställdes till svensk lärartidnings förlag. Här kan du läsa mer om konstsamlingen.