25 april 2022

Biblioteksdöden

Antalet folkbibliotek minskar, skolbiblioteken är få och förutsättningarna för det läsvänliga landet försvinner. I Lärarstiftelsens nya rapport Biblioteksdöden presenteras helt nya fakta om hur tillgången till folk- och skolbibliotek faktiskt ser ut för Sveriges barn och unga.

Med statistik från Kungliga biblioteket och Skolverket presenterar rapporten nya fakta om barn och ungas tillgång till, eller brist på, bibliotek i Sverige. Rapporten gräver i statistiken som beskriver biblioteksdöden som råder i landet. Den belyser antalet folkbibliotek men gör även jämförelser när det gäller tillgången till skolbibliotek mellan de fristående skolorna och de kommunala.

Kort om rapporten:

Lärarstiftelsen har historiskt alltid jobbat för barnens läsning.
Med denna rapport fortsätter vi arbetet i dagens situation. Rapporten är framtagen av Lärarstiftelsen och belyser klyftorna när gäller bibliotek och skolbibliotek för barn och unga i Sverige.