27 september, 2022

Biblioteksdöden ökar klyftorna

Det blev ett fullsatt och engagerat seminarium när Lärarstiftelsen och Läsrörelsen samarrangerade på Bokmässan i Göteborg under fredagen. Här presenterades Lärarstiftelsens rapport om den utbredda biblioteksdöden runt om i Sverige.

I rapporten framgår fakta som svider. Vart tredje folkbibliotek har lagts ner. I 88 av landets kommuner finns inte ett enda bemannat skolbibliotek. I bara fyra kommuner har alla elever tillgång till skolbibliotek.

Stora skillnader mellan skolor
Än mer alarmerande är skillnaden mellan fristående skolor och kommunala. 80 procent av gymnasieeleverna i kommunala skolor har tillgång till skolbibliotek medan bara 15 procent av de fristående gymnasiernas elever har motsvarande möjlighet. Inom grundskolan har 33 procent av de kommunala eleverna tillgång till skolbibliotek men bara 18 procent av eleverna i fristående skolor. Infrastrukturen för läsning rivs ner framför våra ögon.
Utan tillgång till skolbibliotek ökar klyftorna. Utan bibliotek blir Sverige inget läsvänligt land. Icke-läsande barn leder till icke-fungerande demokrati.

Positiva exempel
Trots en utbredd biblioteksdöd kunde panelen också visa på skolor och kommuner där liv och initiativ råder på läsfronten.
Sara Sundström, biträdande rektor i Arjeplog, och Elisabet Niskakari, skolbibliotekarie på Möllevångsskolan, samtalade med Lärarstiftelsens ordförande Eva-Lis Sirén och rapportförfattaren Petter Odmark från Reform Society om vad som behövs för att vända kurvan.
Lösningarna handlar om att ett tydligt ledarskap för läsning i politiken, bland skolledarna och hela kedjan från hemmen via skola, föreningsliv och läsande förebilder. Kontrasten mellan de vackra, stora orden och ekonomiska satsningar i nivå med växelpengar lyftes också fram. En biblioteksmiljard i resurstillskott, ett digitaliserat biblioteksutbud och bemannade skolbibliotek är helt nödvändiga första steg mot ett läsvänligt land, summerade panelen.

Kort om rapporten

Lärarstiftelsen har historiskt alltid jobbat för barnens läsning.
Med denna rapport fortsätter vi arbetet i dagens situation. Rapporten är framtagen av Lärarstiftelsen och belyser klyftorna när gäller bibliotek och skolbibliotek för barn och unga i Sverige.
Läs rapporten