25 september 2021

Hur Sverige kan bli ett läsvänligt land

Lärarstiftelsen presenterade rapporten ”Ett läsvänligt land” under temat Läs! Läs! Läs! på Bokmässan. Om barn och ungas läsförmåga, läsvanor och läslust och hur vi gör Sverige till ett läsvänligt land.

Det blev ett engagerat samtal där vår ordf Eva-Lis Sirén, analyschef Petter Odmark och moderator Pekka Heino talade om vikten av infrastruktur för läsande, läsande förebilder och hur Sverige ska bli ett läsvänligt land.

– Att barn och unga läser är själva grundbulten för att Sverige ska kunna fungera demokratiskt. Det är förutsättningen för att kunna se källkritiskt och skilja sant från falskt, sade Eva-Lis Sirén. Hon konstaterade att barn knäcker läskoden tidigt och svenska barn kan i regel läsa när de börjar skolan. Men hur utvecklas sedan läsförmågan?

– Det är nästa steg på lästrappan som är den stora utmaningen, att bli utvecklade läsare. Många är läser för att de måste. Ett alltför ensidigt fokus på prestationsläsande och att söka svar på frågor dödar i själva verket läslusten, fortsatte Eva-Lis Sirén.

Petter Odmark påpekade att det krävs ett tydligt politiskt ansvar för en infrastruktur som bygger Sverige läsvänligt: folkbibliotek, bemannande skolbibliotek, läsande förebilder och ett ledarskap på alla nivåer för läsning.

– Det börjar med föräldrarna, alla vuxna och olika förebilder som behöver visa att de gillar att läsa. Det gemensamma ansvaret kräver att vi inte lämnar skolan och lärare ensamma, slog Eva-Lis Sirén fast.

– Goda samtal, en bra bibliotekarie och en plats att läsa, lugn och ro är vad ett läsvänligt land behöver, avslutade moderator Pekka Heino.

Hela presentationen finns att lyssna på i efterhand här för dig som har Bokmässan Play-biljett här