6 sep 2023

Grattis ledarskapsstipendiater!

Matildha Grip och Ellionor Sist har fått 2023 års ledarskapsstipendium! Matildha Grip, gymnasielärare på Magelungen Gymnasium, är ordförande i Sveriges Lärare Magelungen. Ellionor Sist, grundskollärare, är ordförande i Sveriges Lärare Boden.

Stipendiet innebär att de får gå ledarskaps- och mentorprogrammet IRMA som pågår under ett år. Stipendiaterna utses av Sveriges Lärare och stipendiet finansieras av Lärarstiftelsen.

– Det är med stor glädje och tacksamhet jag tar emot detta stipendium som kommer bidra till min utveckling som ledare för vår riksförening men även i mitt uppdrag som ämneslärare i gymnasieskolan säger Matildha Grip.

Ellionor Sist tycker också att det känns väldigt hedersamt och roligt att ha fått stipendiet.